piątek, 11 marca 2016

UE zacieśnia współpracę z Turcją w zakresie kryzysu uchodźczego

W miniony poniedziałek, 7 marca, unijni przywódcy spotkali się z premierem Turcji, Ahmetem Davutoğlu, aby zacieśnić współpracę w zakresie kryzysu migracyjno-uchodźczego. Rząd turecki zobowiązał się do szybkiego przyjęcia wszystkich przedostających się z Turcji do Grecji, a następnie zawracanych migrantów, którzy nie potrzebują ochrony międzynarodowej. W tym celu Turcja oczekuje na ustanowienie działania NATO na Morzu Egejskim w celu powstrzymania przepraw migrantów.

Podczas posiedzenia omawiane były również pewne przełomowe propozycje mające zaradzić kryzysowi migracyjnemu. Dotyczą one m.in.:

· zawracania wszystkich nowych nielegalnych migrantów przedostających się z Turcji na wyspy greckie,
· przyspieszenia realizacji planu działania dotyczącego liberalizacji reżimu wizowego,
· decyzji o przyspieszeniu wypłaty 3 mld EUR oraz decyzji o dodatkowym finansowaniu zasilającym instrument pomocy dla Syryjczyków,
· przygotowania decyzji o otwarciu nowych rozdziałów w negocjacjach akcesyjnych,
· rozważenia możliwości utworzenia bezpiecznych obszarów humanitarnych w Syrii,
· przesiedleń – za każdego Syryjczyka ponownie przyjętego przez Turcję z wysp greckich, przesiedlenie innego Syryjczyka z Turcji do UE.

Jak stwierdził Donald Tusk: „zastosowanie mechanizmu powrotów wspomnianego powyżej (...) powinno ostatecznie przerwać działalność przemytników ludzi”.

Na szczycie omówiono także sytuację mediów w Turcji oraz znaczenie wolności słowa i wypowiedzi. Niestety, w tym zakresie nie wypracowano żadnych wiążących decyzji. 

Kolejne posiedzenie Rady Europejskiej odbędzie się już 18 i 19 marca.

Brak komentarzy: