piątek, 25 marca 2016

Zarzuty wobec Abu Touraba przed MTK potwierdzone!

Po trzech tygodniach od przesłuchania w sprawie postawienia zarzutów obywatelowi Mali, oskarżonemu o popełnienie zbrodni wojennych (o czym pisaliśmy wielokrotnie, ostatnio tu) Międzynarodowy Trybunał Karny wydał decyzję potwierdzającą zarzuty popełnienia zbrodni wojennych przez Ahmada Al Faqi Al Mahdi (Abu Tourab).
Zobacz decyzję tu.
Abu Tourab jest podejrzewany o popełnienie zbrodni wojennych w Timbuktu,  pomiędzy 30 czerwca 2012 a 10 lipca 2012, polegających na zamierzonym kierowaniu ataków na budynki religijne i historyczne budowle (zob. par. 34 decyzji potwierdzającej zarzuty).

 W decyzji podkreślono, że budowle zniszczono całkowicie, ale jurysdykcją trybunału objęte są ataki na historyczne czy religijne budowle, niezależnie od tego czy doprowadziły do ich zniszczenia czy nie (par. 43 decyzji, w myśl postanowień art. 8(2)(e)(iv) Statutu MTK nie musi nastąpić całkowite zniszczenie budowli).

W par. 53 decyzji Trybunał wskazał, że zgadza się z zarzutami prokurator, że Abu Tourab ponosi indywidualną odpowiedzialność karną za zarzucane mu czyny. Był osobiście zaangażowany we wszystkie etapy zniszczeń, od fazy planowania, w której występował jako naukowy i religijny ekspert, przez fazę przygotowań i wykonania zaplanowanych zniszczeń, przewodził grupie, która doprowadziła do ruiny zabytki Timbuktu.

Brak komentarzy: