czwartek, 20 października 2016

Wyrok MTK dotyczący przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

Wczoraj Międzynarodowy Trybunał Karny wydał wyrok dotyczący przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (zobacz tu) uznając pięciu oskarżonych za winnych zarzucanych im przestępstw. Są wśród nich Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu, Narcisse Arido (więcej zobacz tu). Wszyscy uznani zostali za winnych popełnienia przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, choć nie wszystkich stawianych im zarzutów i w tym zakresie zostali oni uniewinnieni. I tak:
1. Jean-Pierre Bemba Gombo, który został już skazany przez trybunał za popełnienie zbrodni  wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w czerwcu tego roku (zobacz tu), teraz został uznany za winnego przekupywania świadków, przedstawiania sfałszowanych dowodów, namawiania świadków do składania nieprawdziwych zeznań,
2. Aimé Kilolo Musamba (obrońca Bemby), został uznany za winnego  przekupywania świadków, przedstawiania sfałszowanych dowodów oraz nakłaniania świadków do składania nieprawdziwych zeznań,
3. Jean-Jacques Mangenda Kabongo (członek zespołu obrońców Bemby) został uznany za winnego  przekupywania świadków, przedstawiania sfałszowanych dowodów i pomagania w złożeniu fałszywych zeznań,
4. Fidèle Babala Wandu (członek parlamentu DRK) uznany za winnego pomagania Bembie, Kilolo Musambie, Kabongo w popełnieniu przestępstwa przekupywania świadka,
5.  Narcisse Arido (świadek) - uznany za winnego przekupywania świadków.

Tego typu przestępstwa są zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności lub/i grzywną.

Brak komentarzy: