poniedziałek, 25 listopada 2013

Błyskawiczna współpraca w kwestii wykonania nakazów aresztowania MTK

20 listopada sędzia MTK Cuno Tarfusser wydał nakaz aresztowania dotyczący Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Narcisse Arido oraz Fidèle Babala Wandu. Są to miedzy innymi osoby stanowiące zespół obrońców Jeana Pierre’a Bebmy Gombo, który przebywa w centrum zatrzymań MTK od 2008 roku, oskarżony o popełnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości (tu). Sam nakaz dotyczy też Gombo, który zlecał swoim podwładnym przestępcze działania, dotyczące przestępstw z art. 70 Statutu Rzymskiego, tj. przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. 

Nakaz został wykonany niemal natychmiast. Pomiędzy 23 a 24 listopada Demokratyczna Republika Konga, Francja, Belgia oraz Holandia wykonały nakaz aresztując wskazane w nim osoby (tu). Belgia aresztowała Aimé Kilolo Musamba (główny obrońca Bemby), Holandia Jeana-Jacquesa Mangenda Kabongo (członek zespołu obrońców i „menedżer sprawy”). Narcisse Arido (świadek) został aresztowany przez służby francuskie. Wszyscy zostaną przetransportowani do Hagi zgodnie z krajowymi procedurami dotyczącymi przekazań. Fidèle Babala Wandu (m.in. członek parlamentu DRK) został aresztowany przez Demokratyczną Republikę Konga i procedury przekazania już zostały wszczęte. Nakaz sędziego dotyczy także zlokalizowania i zamrożenia wkładów bankowych należących do aresztowanych osób.

Sprawa jest godna uwagi przede wszystkie z tego względu, że jest przykładem błyskawicznej i skutecznej współpracy pomiędzy MTK a państwami. Zauważmy, że nakaz aresztowania nie został jeszcze odtajniony, choć jest już wykonany. Jest już listopad i pogoda w Hadze bardzo przypomina tę w Polsce, ale to był na pewno gorący weekend w MTK…

Brak komentarzy: