poniedziałek, 5 grudnia 2016

Globalny fundusz na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego w niebezpieczeństwie

Źródło: http://www.lemonde.fr/culture/article/2016/12/03/vers-un-fonds-mondial-pour-preserver-le-patrimoine-en-peril_5042866_3246.html
Źródło: http://theartnewspaper.com/news/france-promise-30m-to-global-fund-for-culture-in-danger


W sobotę, 3 grudnia 2016 r., przedstawiciele czterdziestu państw oraz podmiotów nie-państwowych przyjęli w Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie), deklarację, w której zobowiązali się do utworzenia specjalnego funduszu oraz sieci magazynów (schronów), w celu ochrony dziedzictwa kulturowego zagrożonego konfliktami zbrojnymi i terroryzmem. Początkowo suma zgromadzonych środków ma osiągnąć 100 milionów dolarów. Międzynarodowy fundusz zostanie ustanowiony w Genewie, zgodnie z przepisami prawa szwajcarskiego. W założeniu, będzie on wspierany ze środków publicznych i prywatnych. Będą z niego finansowane operacje przeciwdziałające zniszczeniom dóbr kultury, walka z nielegalnym handlem takimi przedmiotami, a także prace konserwatorskie i restauratorskie. Podpisana deklaracja przewiduje również powstanie in situ ośrodków o charakterze safe haven, w których przechowywane i chronione będą zagrożone dobra kultury. Ewentualne przemieszczanie ich poza terytorium państwa pochodzenia będzie możliwe jedynie na wniosek tego zainteresowanego państwa.

Inicjatorami funduszu, wspieranego przez Dyrektor-Generalną UNESCO, Irinę Bokovą, są Francja i emirat Abu Zabi, które zapewniły sobie dominującą pozycję w powstającej instytucji. Francja zobowiązała się także przekazać 30 milionów euro na utworzenie funduszu. Warto podkreślić, że w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wielkich muzeów globalnych oraz rządów państw objętych konfliktami, poza Syrią. Kwestią otwartą pozostają zatem wzajemne relacje pomiędzy powstającym funduszem a państwami ogarniętymi konfliktami wewnętrznymi i ich kompetencjami w zakresie ochrony i zarządzanie dziedzictwem kultury.

Cały tekst deklaracji dostępny jest tu.


Więcej informacji na stronach Le Monde, The Art Newspaper, oraz tu, tu i tu.


 


 

Brak komentarzy: