poniedziałek, 12 grudnia 2016

Rząd PiS przygotowuje się do wypowiedzenia Konwencji antyprzemocowej

Zgodnie z informacjami potwierdzonymi w "trzech niezależnych, bliskich rządowi źródłach" dziennikarze OKO.press z początkiem miesiąca ostrzegli, że w kierowanych przez Elżbietę Rafalską i Zbigniewa Ziobrę resortach rodziny, pracy i polityki społecznej oraz sprawiedliwości prowadzone są prace nad wypowiedzeniem Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (CAHVIO), tzw. konwencji antyprzemocowej.

O Konwencji pisaliśmy w związku z jej wejściem w życie w sierpniu 2014 oraz przy okazji ratyfikacji przez Polskę w kwietniu 2015 r.

Abstrahując od oceny czy wejście w życie konwencji doprowadziło w Polsce do spełnienia obaw jej przeciwników, jest to nader niepokojące z punktu widzenia interesu państwa. Spełnienie zapowiedzi stanowiłoby kolejny sygnał, po odrzuceniu przez partię rządzącą zasady rządów prawa, zerwania z zachodnim system wartości stanowiącym m.in. fundament systemu bezpieczeństwa zbiorowego. To zaś nałożyłoby się na złe relacje z najważniejszymi obecnie państwami UE, destabilizację samej Unii, a wreszcie nadal nieczytelne zmiany w amerykańskiej polityce zagranicznej m.in. w zakresie powrotu do izolacjonizmu i normalizacji stosunków z Rosją.

Plan wypowiedzenia Konwencji poparła minister Rafalska (WP.pl, Rząd wypowie konwencję antyprzemocową? Minister pracy Elżbieta Rafalska mówi wprost: "jestem za").

Brak komentarzy: