niedziela, 11 czerwca 2017

Zmiana procedowania ETPCz - wprowadzenie uzasadnień do decyzji w składzie jednego sędziego

Trybunał strasburski do serca wziął sobie konieczność większej transparentności swojej pracy i z początkiem czerwca wprowadza uzasadnienia dla decyzji wydawanych w formacie jednego sędziego. Warto przypomnieć, że dzięki wprowadzeniu na mocy postanowień Protokołu nr 14 (wszedł w życie w 2010 r.) możliwości oddalania skarg oczywiście niedopuszczalnych właśnie w takim składzie, Trybunałowi udało się zasadniczo zredukować ogromne zaległości w rozpatrywaniu skarg. Dość przypomnieć, że na koniec 2010 r. zawisłych przed nim było 169 tys. skarg, gdy na koniec roku 2016 było ich już "tylko" ok. 70 tys. Oddalanie skarg w składzie jednego sędziego, bez wydawania decyzji, która zawierałaby uzasadnienie zmniejszyło liczbę zawisłych skarg, ale równocześnie naraziło Trybunał na krytykę ze strony skarżących, organizacji pozarządowych, a nawet państw. Osoby składające skargi po prostu nie rozumiały, dlaczego nie zostały one uwzględnione. Od teraz skarżący będą otrzymywali listy zawierające odesłanie do podstawy prawnej oddalenia. Praktyka taka z pewnością nie zadowoli wszystkich rozczarowanych rozstrzygnięciami, jednakże niewątpliwie stanowi krok naprzód w tłumaczeniu opinii publicznej sposobu działania Trybunału (link do informacji Trybunału dostępny jest tu).

Równocześnie warto zauważyć, że z pozytywną reakcją ze strony Trybunału nie spotkał się do tej pory postulat wysuwany zarówno przez NGO's jak i rządy, by uzasadniane były decyzje o nieprzyjęciu sprawy do rozpatrzenia przez Wielką Izbę Trybunału. Może z czasem Trybunał zmieni zdanie i w tym względzie...    

2 komentarze:

Anonimowy pisze...

Pięknie ale z czego to wynika, to znaczy skąd autor ma tę wiadomość ? Może jakiś akt, decyzja, precedens ???
co to znaczy wprowadzenie ? ja np. nie wprowadzałem, więc kto?

AM pisze...

Szanowny Internauto,
dziękuję za uwagę, post został już uzupełniony o podanie linka do komunikatu Trybunału w omawianej sprawie. Komunikat dostępny jest na głównej stronie ETPCz.
AM