czwartek, 1 lutego 2018

Jutro Światowy Dzień Mokradeł

Jutro - 2 lutego - w rocznicę podpisania Konwencji Ramsarskiej przypada Światowy Dzień Mokradeł. Nie jest może tak hucznie obchodzony jak np. Dni Ziemi, ale jest zawsze dobrą okazją do przypomnienia, jak ważne mokradła są zwłaszcza dla bioróżnorodności. W tym roku głównym tematem będą mokradła na terenie miast. Ma on na celu promocję takich obszarów na terenie miast i zwrócenie uwagi na to, że to właśnie obszary wodno-błotne na terenach miast czynią je zdatnymi do życia poprzez zapewnienia wody pitnej, ograniczanie powodzi, zmniejszanie upałów, ale też lepsze filtrowanie powietrza ze względu na roślinność, której sprzyjają. więcej informacji można znaleźć tu.

Źródło: https://www.ramsar.org/wetland/poland

Konwencja Ramsarska, w właściwie Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego,podpisana w w 1971, stanowi zatem jeden z najstarszych instrumentów międzynarodowego prawa środowiska i jedyny poświęcony ochronie konkretnego ekosystemu. Na jej podstawie państwa-strony wyznaczają obszary wodno-błotne (mokradła) o szczególnym znaczeniu międzynarodowym. Konwencja Ramsarska ma obecnie 169 stron, które wyznaczyły ponad 2200 obszarów. Polska, która jest stroną konwencji od 1978 wyznaczyła ich 16. Pierwszym wskazanym przez Polskę obszarem było Jezioro Łuknajno. Ostatnie trzy zostały zatwierdzone i opublikowane w styczniu (chociaż zostały wskazane przez Polskę już w 2015 r.) - są to Stawy Przemkowskie, Torfowiska Doliny Izery oraz Ujście Wisły. Więcej informacji oraz pełna lista obszarów dostępne tu.

Brak komentarzy: