poniedziałek, 2 listopada 2020

USA przyjmują ograniczenia eksportowe w zakresie nowych technologii

Na początku października b.r. Bureau of Industry and Security (BIS) przyjęło przepisy wykonawcze reglamentujące eksport 6 nowych technologii (emerging technologies) istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego. Regulacje objęły m.in. technologie hakerskie, inwigilacji i statków podorbitalnych. 

Odnotowujemy ten fakt jako że USA tym samym zrealizowały ustalenia posiedzenia plenarnym Porozumienia Wassenaar w sprawie Kontroli Eksportu Broni Konwencjonalnej oraz Dóbr i Technologii Podwójnego Zastosowania z grudnia 2019 r. 

Polska należy do grona 41 państw-stron zawartego w 1994 r. Porozumienia.

Brak komentarzy: