wtorek, 21 maja 2013

Konsolidacja fiskalna a prawa człowieka

Szeroki echem odbiła się decyzja portugalskiego Trybunału Konstytucyjnego z 5 kwietnia, w której zakwestionowano legalność 4 z 9 środków konsolidacji fiskalnej, przyjętych przez portugalski rząd w budżecie na rok 2013, w ramach realizacji warunków skorzystania z pomocy finansowej. Sędziowie stwierdzili wówczas, że przyjęte środki godzą  w konstytucyjną zasadę równości (zob.: analiza orzeczenia w języku włoskim).

Decyzja Trybunału oznaczała wykreślenie ok. 1,3 mld euro z 5 miliardowego planu oszczędnościowego (szerzej: Economist, Financial Times, New York Times). W reakcji na orzeczenie wierzyciele zawiesili program pomocowy. Dopiero w ubiegłym tygodniu rząd zdołał przedstawić nowy plan oszczędności.

Znacznie mniej zainteresowania wzbudziły natomiast nie mniej interesujące decyzje Europejskiego Komitetu Praw Społecznych, opublikowane 22 kwietnia, w pięciu sprawach dotyczących legalności części greckiego planu oszczędnościowego w odniesieniu do programów emerytalnych. Badając dopuszczalność ograniczeń Komitet uznał, że "kumulatywny efekt cięć" - realizowanych na podstawie planu pomocy finansowej Troiki - w zabezpieczeniach socjalnych był równoznaczny z pogwałceniem art. 12§3 Europejskiej Karty Społecznej (system zabezpieczenia społecznego). 

Szerzej: komentarz do orzeczeń w języku francuskim oraz angielskim.

Brak komentarzy: