wtorek, 28 maja 2013

Nowelizacja unijnych regulacji w obszarze agencji ratingowych

Rada zatwierdziła dyrektywę oraz rozporządzenie nowelizujące unijne regulacje dotyczące agencji ratingowych (CRAs). Zasadniczym celem przyjętych aktów jest ograniczenie nadmiernego polegania inwestorów na zewnętrznych ocenach kredytowych, zmniejszenie konfliktu interesów na rynku CRA, a także zwiększenie transparentności i konkurencji. 

Największą innowacją jest jednak wprowadzenie obowiązkowej rotacji CRAs w odniesieniu do produktów strukturyzowanych (oraz możliwość rozszerzenia obowiązku okresowej zmiany agencji również na inne obszary).

Dalsze ograniczenia dotyczą obowiązków sprawozdawczych ciążących na podmiotach dysponujących równocześnie określonymi udziałami w CRA oraz innej jednostce, ocenianej przez daną agencję.

Brak komentarzy: