wtorek, 14 maja 2013

Zakres prawa do wspomaganego samobójstwa – wyrok Gross p. Szwajcarii


Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł dziś, że w sprawie Gross p. Szwajcarii doszło do naruszenia artykułu 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Trybunał oceniał sytuację, w której skarżąca, starsza kobieta nie cierpiąca jednakże na żadną nieuleczalną chorobę, bezskutecznie domagała się od władz wydania jej śmiertelnej dawki substancji medycznej (barbituranu) w celu popełnienia samobójstwa. Kobieta uważała, że władze odmawiając jej możliwości uzyskania żądanego specyfiku, naruszyły jej prawo do decydowania o tym, w jaki sposób oraz w którym momencie zakończy ona swoje życie. Trybunał uznał, że podczas gdy prawo szwajcarskie przewidywało możliwość uzyskania śmiertelnej dawki barbituranu ze wskazań medycznych (w celu popełnienia samobójstwa wspomaganego), równocześnie nie zawierało ono wystarczających wytycznych co do zakresu tego prawa. Dlatego też w przypadku skarżącej doszło do naruszenia artykułu 8 Konwencji.
Trybunał uznał za niedopuszczalne zarzuty skarżącej wniesione na podstawie art. 2, 3, 6 i 13 Konwencji. Wyrok zapadł jednak minimalną większością głosów 4 do 3.

Brak komentarzy: