poniedziałek, 6 maja 2013

Zmiany do Umowy WTO o zamówieniach publicznych


Liechtenstein jako pierwszy członek WTO ratyfikował porozumienie zmieniające Umowę o zamówieniach publicznych (Agreement on Government Procurement, GPA). GPA to jedna z umów WTO regulujących zasady udzielania zamówień publicznych. W przeciwieństwie do pozostałych porozumień jest to umowa plurateralna, tzn. stosują się ją nie do wszystkich członków WTO, a jednie do tych którzy ją zaakceptowali. Obecnie stronami umowy jest 15 członków WTO (w tym Unia Europejska reprezentująca 27 Państw Członkowskich), kilkanaście kolejnych państw prowadzi negocjacje w celu przystąpienia do Umowy. Dwoma podstawowymi zasadami przewidzianymi przez Umowę jest reguła najwyższego uprzywilejowania oraz traktowania narodowego w stosunku do podmiotów startujących w przetargach publicznych. Przyjęte zmiany poszerzają katalog podmiotów, które są objęte postanowieniami Umowy (zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym), obniżają progi od których aktywują się poszczególne zobowiązania oraz dodają nowe kategorie usług do których będą miały zastosowanie postanowienia Umowy. Zwolennicy twierdzą, że wprowadzone zmiany przełożą się na zwiększenie zliberalizowanego rynku zamówień publicznych o ok. 80 mld Euro.
Negocjacje w sprawie zmian toczyły się przeszło 10 lat. Strony osiągnęły porozumienie co do zasadniczych kwestii już pod koniec 2011 r., zaś tekst zmian został przyjęty w marcu 2012 r. Zmiany wejdą w życie 30 dni po złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych przez 2/3 obecnych stron Umowy. Ze względu na kontrowersje polityczne związane z szerszym otwarciem rynku zamówień publicznych w poszczególnych krajach ich wejście życie może się jednak opóźnić. Korea Południowa oraz Japonia już zasygnalizowały, że zmiany mogą napotkać opór w ich parlamentach.


Nowy tekst GPA jest dostępny tu.

Brak komentarzy: