niedziela, 28 lipca 2013

ESMA zatwierdza kolejne MoUs z partnerami centralnymi z państw trzecich

ESMA przyjęła kolejne regulacje mające za zadanie poprawę współpracy między partnerami centralnymi (zobacz poprzedni post w tym zakresie). W mijającym tygodniu opublikowano siedem porozumień o współpracy między unijnymi regulatorami rynku papierów wartościowych a ich partnerami centralnymi w państwach trzecich kompetentnymi w zakresie nadzoru nad alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (zob. informacje nt. porozumień oraz ich pełną listę). 

Rada Nadzorców ESMA zatwierdziła MoUs z Bahamami, Japonią, Malezją, Meksykiem i Stanami Zjednoczonymi (w tym z Commodity Futures Trading Commission), to samym zwiększając do 31 liczbę zatwierdzonych memerodandów. W świetle postanowień Dyrektywy o zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIFMD) zawarcie porozumień o współpracy stanowi warunek dopuszczenia zarządzających z państw trzecich do rynku unijnego lub do sprawowania takich funkcji na zasadzie delegacji kompetencji.

Treść zawieranych przez ESMA MoUs zgodna jest z przyjętymi przez IOSCO Principles on Cross-Border Supervisory Co-operation oraz Multilateral MoU Concerning Consultation and Co-operation and the Exchange of Information.

Brak komentarzy: