wtorek, 11 czerwca 2013

ESMA: Wytyczne i zalecenia dla partnerów centralnych (CCP)

Działając dla zapewnienia jednolitych standardów nadzoru rynkowego przez krajowe organy właściwe (NCAs), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował właśnie dwie serie Wytycznych i zaleceń dla partnerów centralnych:

- pierwsze dotyczą porozumień pisemnych między członkami kolegiów dla partnerów centralnych (Guidelines and Recommendations regarding written agreements between members of CCP colleges). Istotą zaleceń jest de facto powołanie takich kolegiów. W I załączniku do dokumentu przedstawiono analizę kosztów i korzyści (CBA) regulacji. Wytyczne stosuje się od momentu ich publikacji na stronie ESMA w językach narodowych.

- drugi dokument, adresowany do NCAs, wskazuje co powinno być wzięte pod rozwagę na potrzeby analizy uzgodnień interoperacyjnych (interoperability arrangements), a zatem na czym powinny skoncentrować swoją uwagę kolegia dla CCP. Guidelines and Recommendations for establishing consistent, efficient and effective assessments of 
interoperability arrangements stosuje się od 10.6.2013.

Oba dokumenty precyzują zakres obowiązków wynikających z regulacyjnych standardów technicznych do EMIRu. Mimo że formalnie nie wprowadzają one nowych obowiązków, krajowe organy właściwe w obu przypadkach zobowiązane są do złożenia sprawozdań o ich wdrożeniu do praktyk nadzorczych, lub ewentualnego uzasadnienia odmowy ich stosowania.

Zob. także:
- post dotyczący regulacyjnych i wykonawczych standardów technicznych do EMIRu (Q&A: Implementacja Rozporządzenia EMIR), oraz
- post nt. RTS dla transgranicznego stosowania EMIR.

Brak komentarzy: