poniedziałek, 1 lipca 2013

UE: od 1 lipca 2013 Chorwacja 28. państwem członkowskim UE. Decyzja RE o podjęciu negocjacji członkowskich z Serbią.

Dziś, tj. 1 lipca 2013 r., Chorwacja stała się 28. państwem członkowskim Unii Europejskiej. 
Oficjalne uroczystości, w których uczestniczy delegacja UE z Przewodniczącym Komisji, J.M. Barroso, rozpoczęły się w Zagrzebiu już 30 czerwca, o godz. 23:00. 1 lipca zostanie otwarte Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Zagrzebiu. 

Jednak przygotowania do instytucjonalnego urzeczywistnienia członkostwa Chorwacji w UE zaczęły się dużo wcześniej. Już 14 kwietnia br. miały miejsce wybory chorwackich deputowanych do PE, których zgodnie z postanowieniami Traktatu akcesyjnego będzie w kadencji 2009-2014 dwunastu. 

25 kwietnia Neven Mimica został przedstawiony jako chorwacki kandydat na członka Komisji, a Przewodniczący Barroso ujawnił, że ma zamiar powierzyć mu sprawy ochrony konsumentów. Zgodnie z Traktatem lizbońskim, od kadencji 2014-2018 skład Komisji miał zostać ograniczony do 2/3 liczby Państw, jednak decyzja Rady Europejskiej 2013/272/UE (pisaliśmy o tym na blogu tutaj) zmienia te postanowienia i utrzymuje zasadę "1 komisarz z każdego państwa członkowskiego".

Chorwacja będzie miała 7 głosów w Radzie (większość kwalifikowana zwiększa się do 260 z w sumie 352 głosów).

Na stronach Unii dostępne są szczegółowe informacje dotyczące: drogi Chorwacji do członkostwa w UE, danych statystycznych czy przystąpienia do UE z perspektywy Chorwacji i jej obywateli.

Na posiedzeniu Rady Europejskiej 27-28 czerwca br. (zob. Konkluzje RE) jej członkowie powitali Chorwację w swoim gronie. Jednocześnie Rada Europejska zdecydowała o rozpoczęciu negocjacji negocjacji z Serbią w sprawie jej przyszłego członkostwa w UE; pierwsza konferencja międzyrządowa w tej sprawie może rozpocząć się już w styczniu 2014 r. Wreszcie, na tym samym posiedzeniu, RE przyjęła też decyzję o podjęciu negocjacji układu stabilizacyjno-stowarzyszeniowego z Kosowem (Stabilization and Association Agreement between European Union and Kosovo), z zastrzeżeniem, że nie ma to implikacji dla oceny międzynarodowoprawnego statusu Kosowa. 

Ten zbieg wydarzeń ma wymiar symboliczny - świadczy o rzeczywistym i trwałym zakończeniu procesu przywracania pokoju na Bałkanach.

Brak komentarzy: