wtorek, 18 czerwca 2013

Rewizja Traktatu lizbońskiego: po jednym członku Komisji Europejskiej na każde państwo UE

Mocą opublikowanej dzisiaj (Dz.Urz. UE L 165/98) Decyzji 2013/272/UE Rada Europejska zadecydowała o nowelizacji artykułu 17, ust. 5 ToUE. Odpowiednio Komisja Europejska, która rozpocznie urzędowanie 1 listopada 2014 r. będzie liczyć tyle samo członków, w tym jej przewodniczącego i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, co państw członkowskich w UE. Właśnie od tej kadencji, w myśl postanowień Traktatu lizbońskiego, skład miał być ograniczony do 2/3 liczby państw.

Decyzja taka jest zgodna z kompromisem zawartym celem umożliwienia wejścia w życie Traktatu z Lizbony. W związku z obawami narodu irlandzkiego w dniach 11-12 grudnia 2008 r. Rada Europejska postanowiła bowiem, żeby "o ile traktat z Lizbony wejdzie w życie – podjęto, zgodnie z niezbędnymi procedurami prawnymi, decyzję stanowiącą, że w skład Komisji nadal będzie wchodzić jeden obywatel z każdego państwa członkowskiego" (zob. Konkluzje prezydencji). Kompromis w sprawie obaw irlandzkich został potwierdzony na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 18-19 czerwca 2009 (Konkluzje prezydencji).

Brak komentarzy: