sobota, 16 listopada 2013

W 11 lat po katastrofie tankowca Prestige sąd uniewinnia wszystkich oskarżonych o spowodowanie katastrofy ekologicznej.

W środe, 13 listopada Sąd Najwyższy Regionu Galicia (Hiszpania) wydał wyrok kończący postępowanie karne w sprawie katastrofy tankowca Prestige w 2002 roku u wybrzeży Hiszpanii. Postępowanie dotyczyło odpowiedzialności karnej za zniszczenia w środowisku będące następstwem przełamania się w pół i zatonięcia tankowca. Sąd uznał kapitana statku Apostolos Mangouras, głownego mechanika statku Nikolasa Argyropoulosa i zwierzchnika hiszpańskiej marynarki handlowej Jose Luisa Lopeza za niewinnych spowodowania tej katastrofy. Sąd uznał, że katastrofa została spowodowana przez niewłaściwy stan statku oraz błędnie przeprowadzane kontrole stanu technicznego statku, który został uznany za zdatny do żeglugi pomimo istotnych awarii zagrażających integralności struktury statku. Działania oskarżonych nie zostały uznane za celowe, ani wynikające z lekkomyślności, co uniemożliwiło przypisanie im winy. Kapitan statku Apostolos Mangouras został skazany na dziewięć miesięcy pozbawienia wolności w związku z odmową podporzadkowania się zaleceniom Administracji Morskiej Hiszpanii polegającym na podjęciu akcji odprowadzenia statku na pełne morze celem ograniczenia rozmiarów katastrofy (celowość tych działań była kwestionowana przez biegłych w procesie).
Wykonanie wyroku zostało jednak zawieszone w związku z zaawansowanym wiekiem kapitana (78 l.).
Wyrok został skrytykowany zarówno przez organizacje skupiające ofiary tej katastrofy, jak i przez organizacje ekologiczne. Przedstawiciel Greenpeace Maria Jose Caballero stwierdził, że orzeczenie pokazuje, że sądy w Hiszpanii nie są przygotowane do rozstrzygania spraw z zakresu odpowiedzialności za katastrofy ekologiczne (więcej informacji tutaj).
W wyniku tej katastrofy na wybrzeże Hiszpanii, Francji i Portugalii wydostało się 63.000 ton ciężkiej ropy. Prawie 3 tysiące kilometrów południowo-zachodniego wybrzeża Europy zostało skażonych. Niektóre szacunki mówią o 230.000 zabitych ptaków morskich. Katastrofa uznawana jest za jedną z najgorszych katastrof ekologicznych w historii Europy.

Opublikowane na stronie www.marine-executive.com

Brak komentarzy: