sobota, 21 grudnia 2013

Problemy z wdrażaniem STCW 2010 - Międzynarodowa Izba Żeglugi prosi o pomoc IMO

Międzynarodowa Izba Żeglugi zwróciła się do Międzynarodowej Organizacji Morskiej w sprawie wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku Rezolucji nr 2 Zmiany do Kodeksu Wyszkolenia Marynarzy, Wydawania Świadectw i Pełnienia Wacht z 1978 r., przyjętej w ramach aktu końcowego Konferencji z 2010 r. (STCW 2010). Międzynarodowa Izba Żeglugi wnosi o wydłużenie okresu dostosowawczego ze względu na opóźnienia w implementacji odpowiednich regulacji do krajowych porządków prawnych (a w niektórych przypadkach ze względu na brak implementacji). Sekretarz Generalny Międzynarodowej Izby Żeglugi stwierdził "wiemy, że przeszkolenie oraz standaryzacja wymagana przez STCW 2010 została dopiero niedawno przyjęta przez krajowe organy administracji morskiej, natomiast w przypadku niektórych państw nadal to nie nastąpiło. Może to stworzyć istotne problemy dla operatorów morskich, którzy nie będą mieli wystarczająco dużo czasu by zweryfikować kwalifikacje pracowników". W przypadku Polski terminy te są również stosunkowo krótkie, jako że rozporządzenie  MTB i GM w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich ( Dz.U. poz. 937 z dnia 7 sierpnia 2013r.) zaczęło obowiązywać od 20 sierpnia 2013 (o problemach Polskich marynarzy z certyfikatami kwalifikacji czytaj tutaj). Całkowita implementacja zmian uzgodnionych w ramach Konferencji w Manilii 2010 następować ma w latach 2014-2017. Dotychczasowe certyfikaty załóg statków tracą ważność w 1 stycznia 2014. Więcej informacji tutaj

Brak komentarzy: