sobota, 13 września 2014

Kolejne sankcje gospodarcze wobec Rosji

12 września 2014 r. weszły w życie najnowsze sankcje Unii Europejskiej (UE) wobec Rosji (o wcześniejszej rundzie informowaliśmy tu). Sankcje zostały przyjęte już 8 września ale UE wstrzymywała się z ich wprowadzeniem do czasu przeprowadzenia oceny aktualnej sytuacji na terenach wschodniej Ukrainy (w tym działań Rosji podejmowanych w kontekście zawieszeniem broni wynegocjowanego w Mińsku pomiędzy Ukrainą a separatystami). Należy uznać, że ocena ta wypadła negatywnie gdyż ostatecznie zdecydowano się na ich wejście w życie. 

Nowe sankcje dotyczą obszarów objętych wcześniejszymi sankcjami i zasadniczo mają za zadanie zwiększenie ich dolegliwości. Obejmują one następujące środki:

  • restrykcje dotyczące dostępu do europejskiego kapitału dla pięciu banków będących pod kontrolą państwa (Sberbank, VTB Bank, Gazprombank, Vnesheconombank (VEB), Rosselkhozbank oraz podmiotów od nich zależnych lub kontrolowanych), polegające na zakazie bezpośredniego lub pośredniego kupna lub sprzedaży, świadczenia usług inwestycyjnych lub pomocy w emisji lub dokonywania wszelkich innych czynności w odniesieniu do obligacji, akcji lub podobnych instrumentów finansowych o terminie zapadalności przekraczającym 90 dni, wyemitowanych po dniu 1 sierpnia 2014 r. do dnia 12 września 2014 r. (to zakaz wynikający z poprzedniego pakietu sankcji), lub o terminie zapadalności przekraczającym 30 dni, wyemitowanych po dniu 12 września 2014 r. (nowe sankcje);
  • restrykcje dotyczące dostępu do europejskiego kapitału polegające na zakazie bezpośredniego lub pośredniego kupna lub sprzedaży, świadczenia usług inwestycyjnych lub pomocy w emisji lub dokonywania wszelkich innych czynności w odniesieniu do obligacji, akcji lub podobnych instrumentów finansowych o terminie zapadalności przekraczającym 30 dni, wyemitowanych po dniu 12 września 2014 r.) dla podmiotów zajmujących się opracowywaniem, produkcją, sprzedażą lub wywozem sprzętu wojskowego lub usług wojskowych (OPK Oboronprom, United Aircraft Corporation, Uralvagonzavod) oraz sprzedaż i transportem ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Rosneft, Transneft oraz Gazprom Neft), jak również podmiotów przez nich kontrolowanych; zakaz ten dotyczy również pożyczek oraz kredytów o terminie zapadalności przekraczającym 30 dni;
  • zakaz dostaw, przekazywania lub wywozu towarów i technologii podwójnego zastosowania (cywilno-wojskowych) dla następujących podmiotów: JSC Sirius (optoelektronika do zastosowań cywilnych i wojskowych), OJSC Stankoinstrument (inżynieria mechaniczna do zastosowań cywilnych i wojskowych), OAO JSC Chemcomposite (materiały do zastosowań cywilnych i wojskowych), JSC Kalashnikov (broń strzelecka), JSC Tula Arms Plant (systemy uzbrojenia), NPK Technologii Maschinostrojenija (amunicja), OAO Wysokototschnye Kompleksi (systemy przeciwlotnicze i przeciwpancerne), OAO Almaz Antey (przedsiębiorstwo państwowe; broń, amunicja, badania), OAO NPO Bazalt (przedsiębiorstwo państwowe, wytwarzanie maszyn do produkcji broni i amunicji); zakaz te dotyczy również świadczenia usług oraz pomocy technicznej dla tych podmiotów oraz ich finansowania;
  • zakaz świadczenia usług niezbędnych do celów głębinowej eksploracji i produkcji ropy naftowej, do arktycznej eksploracji i produkcji ropy naftowej lub do projektów związanych z olejem łupkowym w Rosji (ale nie dotyczy on umów zawartych przed 12 września 2014 r.);
  • zamrożenie aktywów oraz zakaz wjazdu na terytorium Unii Europejskiej dla 24 nowych osób (w sumie zakazem będzie objętych 119 osób), w tym 12 parlamentarzystów rosyjskich (np. Władimir Żyrynowski). 

Tekst Decyzji Rady 2014/659/WPZiB jest dostępny tu, zaś nowy tekst rozporządzenia implementujące Rady (961/2014) tu.

Jednocześnie Herman Van Rompey w odrębnym oświadczeniu stwierdził, że kolejna ocena sytuacji na wschodniej Ukrainie zostanie przeprowadzona pod koniec września. W przypadku jej pozytywnego wyniku istnieje możliwość zmiany, zawieszania lub wycofania wprowadzonych sankcji.

Stany Zjednoczone również zdecydowały się wczoraj na wprowadzenie pakietu nowych sankcji przeciwko Rosji. Mają one podobny charakter do tych ogłoszonych wcześniej przez UE. Zakazują one finasowanie (o terminie zapadalności dłuższym niż 30 lub 90 dni) szeregu firm (m. in. największych banków rosyjskich, w tym Sberbanku, który dotychczas nie był na amerykańskiej liście, dwóch nowych firm energetycznych (Gazprom Neft oraz Transneft), oraz jeden nowej firmy z sektora wojskowego), przewidują zamrożenia aktywów 5 kolejnych firm zajmujących się technologiami wojskowymi, zakazują sprzedaży towarów i usług oraz technologii służących do poszukiwania i wydobycia ropy naftowej z dnia morskiego oraz na obszarach arktycznych (wskazano tu pięć konkretnych rosyjskich firm objętych zakazem: Gazprom, Gazprom Neft, Lukoil, Surgutneftegas, and Rosneft).

Tekst oficjalnej informacji przekazanej przez Biały Dom do mediów jest dostępny tu.

Rosja już zapowiedziała, że odpowie na nowe unijne sankcje (nie ma jeszcze oficjalnej informacji jaka będzie odpowiedź na amerykańskie sankcje ale należy oczekiwać podobnych środków). Mają one dotyczyć zakazu importu z UE używanych samochodów jak również niektórych wyrobów odzieżowych.

Brak komentarzy: