piątek, 1 sierpnia 2014

Unijne sankcje przeciwko Rosji

W reakcji na "niesprowokowane pogwałcenie przez Federację Rosyjską suwerenności oraz integralności terytorialnej Ukrainy" oraz dalsze działania destabilizujące na Ukrainie, wbrew apelom społeczności międzynarodowej o łagodzenie konfliktu, mocą Decyzji Rady 2014/512/WPZiB oraz Rozporządzenia Rady nr 833/2014  31 lipca Unia Europejska rozszerzyła program sankcji gospodarczych. 

Wcześniejsze sankcje, w postaci ograniczeń podroży i zamrożenia aktywów UE przyjęła 17 marca 2014 r. decyzją Rady 2014/145/WPZiB  i Rozporządzenia Rady 269/2014.

Od 1 lipca wchodzą w życie następujące środki ograniczające:
  • embargo na transakcje instrumentami finansowymi o terminie zapadalności przekraczającym 90 dni wyemitowanymi po 1 sierpnia 2014 przez wskazane podmioty (Sberbank, VTB Bank, Gazprombank, Vnesheconombank (VEB), Rosselkhozbank), podmioty spoza UE do nich należące oraz wszelkie inne jednostki działające w ich imieniu lub pod ich kierownictwem;
  • embargo na transakcje oraz wszelkie formy udostępniania do Rosji broni i materiałów pokrewnych, a także technologii podwójnego zastosowania przez obywateli państw członkowskich UE lub z terytoriów państw członkowskich lub przy użyciu wodnych lub powietrznych środków transportu państw członkowskich (niezależnie od państwa pochodzenia samych towarów). Zakazuje się także pomocy m.in. technicznej i finansowej w związku z takimi transakcjami.
Transakcje oraz udostępnianie technologii eksploracji ropy naftowej i oleju łupkowego wymagać będą uprzedniego zezwolenia kompetentnych organów państwa członkowskiego.

Sberbank oraz VTB Bank stanowią dwa największe rosyjskie banki. Sberbank do końca roku będzie zmuszony refinansować 1.2 mld Euro długów (EU Observer, EU hits Russia's largest banks, imposes arms embargo). Nawet wyższe zapotrzebowanie będzie mieć VTB, uprzednio pozbawione dostępu do amerykańskiego rynku kapitałowego. Pomoc miał zaoferować rosyjski Bank centralny, jednak część analityków powątpiewa, czy będzie do tego zdolny w perspektywie 12-18 tj. zapadalności większości instrumentów dłużnych w portfelach banków objętych sankcjami.

Wyłączenia
Z zakresu sankcji na broń i materiały pokrewne wyłączono realizację umów zawartych przed 1 sierpnia 2014, w tym dostawę dwóch francuskich Mistrali (Le Monde, La vente de Mistral à la Russie est « totalement inappropriée » pour les Etats-Unis), oraz działania niezbędne dla "konserwacji i bezpieczeństwa istniejących zdolności Unii".

Sankcjami finansowymi nie zostaną objęte przedsiębiorstwa zależne od rosyjskich banków z samej UE.

Dalsze kroki
Sankcje na materiały do eksploracji surowców energetycznych mają zostać rozszerzone na te wykorzystywane do pozyskiwania gazu.

Pierwszy przegląda sankcji na nastąpić nie później niż 31 października b.r., a samo wdrażanie sankcji ma być pod stałym nadzorem UE.

G7 (G8)
Zmarnowanie okazji do deeskalacji konfliktu po katastrofie samolotu malezyjskich linii lotniczych kategorycznie skrytykowali przywódcy G7 (G7 Leaders Statement on Ukraine). Sankcje wobec Rosji stosuje lub wprowadza cała grupa (zob. informacje nt. sankcji kanadyjskich, amerykańskich i działań podejmowanych w Japonii).

Reakcja Rosji
Mimo bagatelizowania doniosłości sankcji przez Rosję (WSJ, Russia Defiant in Face of Expanded U.S. and EU Sanctions; zob. także Komentarz rosyjskiego MSZ dot. amerykańskich sankcji), stosowanie przez Zachód środków przymuszających nie pozostało bez echa, o czym wspominaliśmy m.in. w kontekście rosyjskich sankcji na polskie owoce i warzywa, mołdawskie mięso, czy prób walki z amerykańskimi sankcjami na forum WTO (post tutaj). Boleśnie odczuły to już m.in. Adidas (15% spadek notowań), Volkswagen (8% spadek sprzedaży w Rosji), a także m.in. Siemens, Visa i Mastercard, czy Shell (FT, Russian crisis already taking toll on western businesses).

Brak komentarzy: