niedziela, 22 czerwca 2014

Skarga Rosji na amerykańskie sankcje coraz bliżej

Jak informowaliśmy jakiś czas temu, Rosja zastanawiała się nad wniesieniem skargi w WTO przeciwko Stanom Zjednoczonym w sprawie amerykańskich sankcji gospodarczych związanych z zaangażowaniem Rosji w konflikt na Ukrainie. Wydaje się, że sprawa będzie miała swój ciąg dalszy. Premier Rosji Miedwiediew oświadczył w trakcie właśnie zakończonego IV Międzynarodowego Forum Prawnego, że jego kraj zdecydował się na podjęcie formalnych kroków prawnych na forum WTO. Premier Rosji nie sprecyzował, czy takie same kroki zostaną podjęte w przyszłości również przeciwko Unii Europejskiej, która także wprowadziła sankcje (i planuje kolejne). Na razie wydaje się to być mało prawdopodobne, gdyż sankcje UE, w porównaniu do amerykańskich, mają charakter bardzo ograniczony.

Choć brak na razie szczegółów dotyczących konkretnych zarzutów jakie Rosja stawia Stanom Zjednoczonym, można oczekiwać, że skarga będzie dotyczyła naruszenia zasady najwyższego uprzywilejowania oraz zobowiązań w zakresie dostępu do rynku wewnętrznego wynikających z Układu Ogólnego w sprawie Handlu Usługami (GATS). W odpowiedzi Stany Zjednoczone najprawdopodobniej powołają się na postanowienia Art. XIVbis GATS, zezwalające na wprowadzanie środków, które co prawda naruszają postanowienia GATS, ale są konieczne ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Warto dodać, że przepis ten nie był przedmiotem interpretacji ze strony organów WTO do spraw rozstrzygania sporów. Tym niemniej większość komentatorów uznaje, że zawiera on w sobie duży margines swobody dla państwa podejmującego tego typu działania (zarówno w zakresie oceny tego co należy uznać za konieczne jak i określenia co stanowi bezpieczeństwo narodowe). 

Tym samym szykuje się kolejny spór, którego stroną będzie Rosja (choć pierwszy, w który będą zaangażowane Stany Zjednoczone). O innych pisaliśmy między innymi tu i tu.Brak komentarzy: