środa, 19 sierpnia 2015

Guest Post: Komisja Europejska wzywa do solidarności w sprawie uchodźców

Realizując tegoroczne założenia > w zakresie polityki azylowej i imigracyjnej (zob. nasz post tutaj), Komisja Europejska zatwierdziła w tym miesiącu 23 wieloletnie programy krajowe w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na uzgodnione programy przyznano łącznie blisko 2,4 mld euro na lata 2014-2020. Pieniądze te będą teraz przekazywane granicznym państwom członkowskim, oraz pozostałym państwom członkowskim UE, które również odnotowują wysokie przepływy migracyjne. Komisja intensywnie współpracowała z państwami członkowskimi w celu zapewnienia niezwłocznego udostępnienia tych środków UE. 22 programy krajowe zatwierdzono już w marcu, a kolejne 13 programów zostanie zatwierdzonych jeszcze w tym roku.


Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (obejmujący dwie części: Granice i wizy oraz Współpracę policyjną i instrument zarządzania kryzysowego) pozwala zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w Unii, ułatwiając jednocześnie legalne podróżowanie i zapewniając skuteczne zarządzanie zewnętrznymi granicami Unii.

Najwięcej otrzymają Włochy - łącznie ponad 558 mln euro, następnie Hiszpania – 521 mln euro i Grecja – 474 mln euro. Polska na program krajowy otrzyma blisko 70 mln euro. 

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos wezwał jednocześnie do większej solidarności z krajami najbardziej obciążonymi ilością napływających imigrantów i skrytykował Węgry za plan budowy 175-kilometrowego muru na granicy z Serbią. 

Tymczasem liczba napływających do UE uchodźców bije kolejne rekordy. 
Wedle szacunków Frontex w lipcu przybyło do Europy 107,5 tys. uchodźców. Zgodnie z danymi ONZ tylko w ubiegłym tygodniu do Grecji  nielegalnie przyjechały 20.843 osoby. Dla porównania, w ciągły całego ubiegłego roku liczba ta zamknęła się w 43,5 tys.

Ostatecznym celem imigrantów są jednak przede wszystkim Niemcy. W tym roku w niemieckich urzędach złożono już 450 tys. wniosków o azyl, dwa razy więcej niż w ubiegłym roku, codziennie zaś napływa ponad tysiąc nowych.

Tak znacząca ilość wpływa na opinię publiczną i rozwój ruchów radykalnych, co może zahamować słuszne, choć niewystarczające, działania Komisji Europejskiej, i dodatkowo pogorszyć sytuację polityki imigracyjnej UE.

Autor: Piotr Staszczyk

Brak komentarzy: