czwartek, 28 stycznia 2016

ONZ patronuje zakończeniu wojny domowej w Kolumbii

Rada Bezpieczeństwa ONZ zatwierdziła powołanie grupy międzynarodowych obserwatorów ds. realizacji porozumienia rozbrojeniowego, które rząd Kolumbii oraz Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii – Armia Ludowa (FARC EP) powinny przyjąć do końca marca (Rezolucja RB ONZ 2261/2016). Strony wydają się bliskie kompromisu, który pozwoliłby na zakończenie 51. letniego konfliktu, który pochłonął już ćwierć miliona ofiar.

Rezolucja o powołaniu 12. osobowej "misji politycznej", zgłoszona przez Wielką Brytanię, została przyjęta jednomyślnie. Stało się to zaledwie kilka dni po tym, jak rząd kolumbijski i bojówka FARC zwróciły się do ONZ z taką prośbą (Identical letters dated 19 January 2016 from the Permanent Representative of Colombia to the United Nations addressed to the Secretary-General and the President of the Security Council , UN Doc. S/2016/53).

W skład misji mają wchodzić nieuzbrojeni obserwatorzy. Końcowe porozumienie pokojowe ma regulować kwestie m.in. reżimu politycznego, prawa do ziemi, handlu narkotykami, praw ofiar i transitional justice.


Rzecznik SG ONZ Ban Ki-moona poinformował o zadowoleniu Sekretarza z pomyślnego obrotu spraw (UN SG, STATEMENT Statement attributable to the Spokesman for the Secretary-General on Colombia).

Tekst Rezolucji oraz komentarze państw-członków Rady Bezpieczeństwa dostępne są tutaj.

Zob. także: 
O Kolumbii możemy zresztą w najbliższym czasie usłyszeć kilkukrotnie, choćby w związku z oczekiwanym niebawem (przynajmniej tak tutaj sugeruje EJIL: Talk!) rozstrzygnięciem ws. dopuszczalności sporu Kolumbia p. Nikaragui, o którym pisaliśmy tutaj, czy nowego sporu w WTO.

Brak komentarzy: