poniedziałek, 17 października 2016

Pierwszy wewnątrz-unijny spór przed ETPCz (Chorwacja p. Słowenii)

Kiedy w 2013 r. Chorwacja i Słowenia podpisały porozumienie ws. sporu na tle upadłości Ljublanska Banka, usunięta została ostatnia poważna przeszkoda na chorwackiej drodze ku akcesji do UE (Puls Biznesu, Chorwacja i Słowenia podpisały porozumienie ws. sporu bankowego). Wydawało się również, że uzgodniono stabilną drogę do rozwiązania problemu wierzytelności wobec klientów spoza Słowenii, które, w przeciwieństwie do aktywów przeniesionych do Nova Ljublanska Banka, pozostawiono jako składnik majątku starego banku. W tym ostatnim zakresie optymizm okazał się przedwczesny.
15 października rząd Słowenii wszczął postępowanie przeciwko Chorwacji przed ETPCz w związku z roszczeniami upadłego banku względem chorwackich przedsiębiorstw. Jak bowiem utrzymuje Słowenia, konsekwentne uniemożliwianie bankowi dochodzenia należności od chorwackich osób prawnych w ciągu ostatnich 25 lat stanowiło naruszenie konwencyjnych norm prawa własności.

Jest to pierwsze postępowanie wszczęte przed ETPCz między dwoma państwami członkowskimi UE (aczkolwiek nie jest to pierwsze postępowanie przed tym trybunałem między tymi samymi stronami), co może być ciekawym przyczynkiem do dyskusji nt. zakresu kompetencyjnego ETPCz i TS UE.

Jak zwraca uwagę EJIL Talk!, sprawa jest ponadto warta uwagi, ponieważ beneficjentem ochrony sądowej miałaby być osoba prawna, co zdarza się dość rzadko.

Wreszcie ciekawym wątkiem rozważań - choćby w myśl przywołanego porozorumienia z 2013 r. - będą kwestie sukcesji państw w odniesieniu do mienia.


Brak komentarzy: