piątek, 4 listopada 2016

Digital Rights Ireland zaskarża Privacy Shield

Sąd (wchodzący w skład TS UE) potwierdził, że wpłynęła do niego skarga Digital Rights Ireland o stwierdzenie nieważności Privacy Shield, które 1 sierpnia zastąpiło poprzednio obowiązujące porozumienie Safe Harbor. Zdaniem skarżącej organizacji nowy akt prawny w sposób niewystarczający chroni dane osobowe przekazywane do USA.Skarga została wpisana przez Sąd pod sygnaturą T-670/16, ale nie jest pewne, czy zostanie ona rozpatrzona merytorycznie. Digital Rights Ireland, jako podmiot nieuprzywilejowany, zgodnie z art. 263 ak. 4 TFUE musi wykazać swoją legitymację skargową, tj. dowieść, że skarżony akt dotyczy go w sposób indywidualny i bezpośredni. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi prawdopodobnie nie wcześniej niż za rok. Możliwe jednak, że Sąd przyspieszy rozpatrzenie skargi, przede wszystkim z uwagi na doniosłość sprawy i jej konsekwencje nie tylko prawne, ale także handlowe. Co więcej, w lipcu przyszłego roku Komisja ma dokonać ewaluacji Privacy Shield. Może się okazać, że taka ocena nie będzie już potrzebna.

Brak komentarzy: