wtorek, 8 listopada 2016

Rosyjski SN: twierdzenia o podziale Europy przez ZSRR i III Rzeszę stanowią obrazę państwa

1 września rosyjski SN utrzymał w mocy wyrok skazujący mieszkańca Permu Władimira Luzgina za pogwałcenie art. 345 K.k. tj. dopuszczenie się przestępstwa rehabilitacji nazizmu. 

Do naruszenia przepisu może dojść poprzez: kwestionowanie ustaleń Międzynarodowego Trybunału Wojskowego, gloryfikację przestępstw o popełnieniu których orzekł MTW, a wreszcie w razie świadomego rozpowszechniania fałszywych informacji dotyczących udziału ZSRR w II WŚ.

Podstawą faktyczną sporu było udostępnienie, przez 38. letniego mechanika samochodowego, linka do artykułu broniącego działania ukraińskich grup paramilitarnych podczas II WŚ. Za bezprawną treść uznano stwierdzenie, że ukraińscy nacjonaliści, w przeciwieństwie do rosyjskich komunistów, przynajmniej czynnie nie współpracowali z Niemcami przy podziale Europy, w ramach realizacji Paktu Ribbentrop-Mołotow. Padło tam także stwierdzenie, że 1 września 1939 r. wojnę rozpoczął wspólny atak Niemiec i Komunistów na Polskę.

Wyrok skazujący w pierwszej instancji został utrzymany przez SN. Sędziowie uznali bowiem, że upowszechnianie twierdzeń (z linka udostępnionego na portalu społecznościowym Luzgina skorzystano 20. krotnie) o wspólnej napaści ZSRR i Niemiec na Polskę w ’39 r. stanowi „rehabilitację Nazizmu” i w złym świetle stawia „udział ZSRR w II wojnie światowej”.

Po obszerniejszą relację z postępowania odsyłamy tutaj

Zachęcamy również do lektury rozważań na EJIL:Talk! dotyczących zgodności skazania za upowszechnianie prawdziwych informacji z konstytucyjnie gwarantowaną swobodą wypowiedzi oraz EKPCz, zarówno w artykułu jak i krótkiej dyskusji poniżej [oceny tej nie zmienia konsekwentne posługiwanie się, z jednej strony, określeniami Komuniści i ZSRR, a z drugiej drugiej Niemcy].


Brak komentarzy: