sobota, 12 listopada 2016

TS UE: kostka Rubika nie może być unijnym znakiem towarowym

W miniony czwartek, 10 listopada, Trybunał Sprawiedliwości, rozpatrując odwołanie od orzeczenia Sądu stwierdził nieważność decyzji EUIPO (Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) w sprawie rejestracji kostki Rubika w charakterze unijnego znaku towarowego.

W 1999 r. EUIPO, na wniosek brytyjskiej spółki Seven Towns, dokonał rejestracji kostki Rubika w charakterze trójwymiarowego unijnego znaku towarowego. W 2006 r. spółka Simba Toys, niemiecki producent zabawek, złożyła do EUIPO wniosek o unieważnienie prawa do trójwymiarowego znaku towarowego, w szczególności ze względu na to, że obejmuje on rozwiązanie techniczne polegające na zdolności rotacji, które może być chronione jedynie w ramach patentu, a nie w ramach znaku towarowego. Ponieważ EUIPO oddaliło ten wniosek, spółka Simba Toys wniosła do Sądu Unii Europejskiej skargę o stwierdzenie nieważności decyzji EUIPO, która została jednak oddalona w 2014 r.

W wyroku TS przypomniał, że rozporządzenie 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, które podlega zastosowaniu w niniejszym przypadku, ma na celu zapobieganie temu, aby prawo znaków towarowych prowadziło do przyznania jednemu przedsiębiorstwu monopolu na rozwiązania techniczne lub na cechy użytkowe danego towaru. W tym względzie Trybunał stwierdził, że zasadnicze właściwości spornego kształtu są związane z sześcianem i ze strukturą siatki ukazaną na każdej z powierzchni tego sześcianu. Następnie, jeśli chodzi o kwestię, czy rejestracja spornego kształtu w charakterze unijnego znaku towarowego może skutkować przyznaniem spółce Seven Towns monopolu na rozwiązanie techniczne, Trybunał podkreślił, że należy ocenić, czy ten kształt jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego. Wbrew temu, co stwierdził Sąd, Trybunał wskazał, że w ramach tego badania oceny zasadniczych właściwości spornego sześciennego kształtu należy dokonywać w świetle funkcji technicznej towaru przedstawionego przez ten kształt. Sąd powinien był zwłaszcza uwzględnić także elementy niewidoczne na graficznym przedstawieniu tego kształtu, takie jak zdolność rotacji indywidualnych elementów kostki Rubika. W tym kontekście Sąd powinien był określić funkcję techniczną rozpatrywanego towaru i uwzględnić ją w ramach przeprowadzanej przezeń oceny. 

TS uznał tym samym, że kostka Rubika nie może korzystać z przywilejów wynikających z unijnego znaku towarowego, ponieważ regulacje unijne nie dopuszczają rejestracji rozwiązań technicznych lub cech użytkowych produktu jako znaku towarowego. Zarejestrowanie kostki Rubika jako znaku unijnego znaku towarowego prowadziłoby z kolei do monopolizacji praw do rozwiązań technicznych o kształcie sześciennym, ponieważ przedstawienie graficzne zabawki nie przewidywało ograniczenia tylko do przedmiotów ze zdolnością rotacji. W ten sposób prawa do tego unijnego znaku towarowego stałyby na przeszkodzie produkcji innych zabawek trójwymiarowych na planie sześcianu. Oznacza to, że rozwiązanie techniczne zawarte w kostce Rubika mogłyby być raczej zarejestrowane jako patent (o ile spełnią właściwe przesłanki), nie zaś jako unijny znak towarowy.

Brak komentarzy: