niedziela, 11 grudnia 2016

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu oddala apelację Seppa Blattera

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu oddalił środek zaskarżenia wniesiony w marcu b.r. przez byłego przewodniczącego FIFA (CAS, JOSEPH S. BLATTER FILES AN APPEAL AT THE COURT OF ARBITRATION FOR SPORT (CAS)) od decyzji Komitetu odwoławczego FIFA z lutego 2016 r. Blatter domagał się zmiany wyroku, uniewinnienia i oczyszczenia ze wszystkich zarzutów ws. naruszenia zasad etycznych. 

W rezultacie w mocy pozostaje decyzja o odsunięciu byłego szefa FIFA na 6 lat od wszelkich działań związanych z piłką nożną (co jest o 2 lata niższą karą w stosunku do opisywanego przez nas rozstrzygnięcia w I instancji) oraz grzywna w wysokości 50'000 CHF (CAS, COURT OF ARBITRATION FOR SPORT (CAS) DISMISSES THE APPEAL OF JOSEPH S. BLATTER).

Zdaniem Trybunału umowa o pracę zawarta między Platinim a FIFA w 1999 r. pozbawiły mocy prawnej jakąkolwiek ustną umowę między Blatterem a Platinim (rzekomo zawartą rok wcześniej), w myśl której FIFA miała płacić Platiniemu, szefowi UEFA, 1 mln CHF rocznie za pracę na rzecz związku. 

Odpowiednio, zatwierdzenie przez Blattera w 2011 r. płatności w wysokości 2 mln CHF w ramach wykonywania rzekomej umowy stanowiło naruszenie Kodeksu Etycznego FIFA jako świadczenie nienależne. Podobnie bezprawne było przyznanie przez Blattera na rzecz Platiniego świadczeń za pośrednictwem funduszu emerytalnego Komitetu Wykonawczego FIFA.

Treść wyroku ma zostać niebawem opublikowana na stronie CAS.

Brak komentarzy: