piątek, 25 grudnia 2015

Świąteczne porządki w FIFA i UEFA

Niespełna dwa tygodnie po tym jak Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) zapowiedział, że środki tymczasowe zastosowane wobec szefów federacji piłkarskich FIFA (Sepp Blatter) i UEFA (Michel Platini) w postaci zawieszenia w pełnieniu funkcji związanych z piłką nożną są ważne, ale termin ich obowiązywanie nie może zostać wydłużony (nasz post tutaj), ostateczną decyzję w postępowaniu przeciwko obu działaczom przyjęła izba orzekająca Komitetu etyki FIFA.

Szef światowej federacji (Blatter) oraz w-ce szef, członek Komitetu Wykonawczego FIFA a przede wszystkim niedoszły następca tego pierwszego (Platini) zostali odsunięci od wszelkich prac związanych z piłką nożną na 8 lat na poziomie krajowym lub międzynarodowym. Ponadto Blattera i Platiniego ukarano grzywnami w wysokości odpowiednio 50 tyś. i 80 tyś. CHF.
Przedmiotem postępowania przed izbą, której prace prowadził Hans-Joachim Eckert, była płatność zrealizowana przez szefa FIFA na rzecz Platiniego w wysokości 2 mln CHF bez pisemnej podstawy prawnej (FIFA, Independent Ethics Committee bans Joseph S. Blatter and Michel Platini). Izba orzekająca odrzuciła ustne zapewnienia Blattera, który utrzymywał, że stanowiło to wynagrodzenie za usługi świadczone przez Platiniego.

Wprawdzie przedstawione dowody nie pozwoliły na stwierdzenie łapownictwa ani korupcji, jednak zdaniem śledczych były wystarczające, aby uznać że doszło do przekazania "prezentu lub innych korzyści" (sformułowanie z Kodeksu etyki FIFA), oraz że obaj działali w sytuacji zatajonego konfliktu interesów naruszając ciążące nań obowiązki fiducjarne.

Obaj zainteresowani zaprzeczyli dopuszczenia się czynów bezprawnych i wyrazili oburzenie działaniami "godzącymi w ich dobre imiona" (zob. choćby BBC, Fifa: Sepp Blatter and Michel Platini get eight-year bans).

Brak komentarzy: