sobota, 21 stycznia 2017

Guest post: wspomnienie o dr. Janie Staszkowie

Doktor Jan Staszków

1948 -  2016

Chciałbym niniejszym tekstem przypomnieć nie tylko dokonania naukowe Dr Jana Staszkowa w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego, ale także Człowieka żyjącego w krakowskim środowisku naukowym i udzielającego się w nim bardzo aktywnie.

Dr Jan Staszków urodził się 31. stycznia 1948 r. w Krakowie. Ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w 1966 r. Pracę magisterską pt. „Prawo legacji” obronił na Wydziale Prawa i Administracji UJ w 1974 r. Jej promotorem był doc. dr hab. Gwidon Rysiak. Pracę doktorską również pod kierunkiem doc. dr hab. Gwidona Rysiaka obronił w  1988 r. Jej tematem była „Polsko – Czechosłowacka współpraca na wodach granicznych”. Pracując na Uniwersytecie Jagiellońskim odbył dwa staże zagraniczne: w Akademii Prawa Międzynarodowego przy Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze (1984 r.) i Akademii Prawa Międzynarodowego przy Uniwersytecie w Salonikach (1985 r.).

Janusza (bo tak chciał bym się do niego zwracał) poznałem bliżej na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie był „prawą ręką” doc. dr. hab. Gwidona Rysiaka, kierownika Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego. Promotorem mojej pracy doktorskiej był również Pan Profesor Gwidon Rysiak, stąd nasze częste kontakty. Także w czasie długiej choroby Pana Profesora, gdy Janusz okazał się Jego niezawodnym przyjacielem.

Z czasem ja trafiłem do WSE (dziś Uniwersytetu Ekonomicznego), Janusz pozostał w  Uniwersytecie  Jagiellońskim, naprzód na Wydziale Prawa i Administracji a następnie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej gdzie prowadził wykłady z  prawa międzynarodowego publicznego. 

Los zetknął nas ponownie w Krakowskiej Szkole Wyższej (dziś Krakowskiej Akademii) im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Tutaj oprócz wykładów z prawa międzynarodowego publicznego prowadził także monograficzne wykłady z prawa traktatów, z prawa Wspólnot Europejskich oraz seminaria licencjackie i magisterskie. Janusz wiele lat pełnił w Krakowskiej Szkole Wyższej funkcję prodziekana Wydziału Stosunków Międzynarodowych kierując jednocześnie Zakładem Prawa Międzynarodowego, do którego z czasem dołączyłem.

Opiekując się Kołem Naukowym Przyjaciół ONZ w uczelni Janusz przy pomocy studentów z UJ, UE i Krakowskiej Akademii stworzył unikatową w skali kraju Bazę Umów Międzynarodowych, która z czasem przekształciła się w Uczelniane Centrum Umów Międzynarodowych. Jak donosił Dziennik Polski w „Bazie zgromadzono 6 tys. dokumentów liczących łącznie 150 tys. stron.”. Baza ta obejmuje wszystkie umowy międzynarodowe zawarte przez Polskę od dnia 8. maja 1945 r. Sądzę, że mimo śmierci jej Twórcy baza ta nadal będzie się rozwijać i stanie się ogólnodostępna.

Janusz zorganizował w ramach Krakowskiej Szkoły Wyższej dwie wielkie konferencje międzynarodowe: jedną – poświęconą 60. rocznicy podpisania Karty Narodów Zjednoczonych, drugą – poświęconą konkordatom pomiędzy Polską i Stolicą Apostolską. Pokłosiem  obu były monograficzne numery „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” zredagowane pod kierunkiem dr. Jana Staszkowa. Konferencjom towarzyszyły wystawy, na których prezentowano unikatowe dokumenty. Na osobną wzmiankę zasługuje katalog dokumentów w opracowaniu dr. Jana Staszkowa pt. „Polska w procesie tworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych” (Kraków 2005 r.). Jest to publikacja jedyna w swoim rodzaju.

Janusz był autorem bardzo wielu referatów prezentowanych na konferencjach naukowych w kraju i za granicą oraz artykułów naukowych publikowanych na łamach czasopism ogólnopolskich i czasopism wydawanych przez Krakowską Szkołę Wyższą (Krakowskie Studia Międzynarodowe, Państwo i Społeczeństwo).

Docent dr Jan Staszków był bardzo lubianym przez studentów wykładowcą. Wielokrotnie był wybierany Najlepszym Dydaktykiem KSW. Za swą działalność otrzymał Złoty Krzyż Zasługi oraz nagrodę Rektora KSW za wybitne osiągnięcia dydaktyczne. Był też laureatem „Jednego polskiego grosza” za bezbłędne rozwiązanie testu z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa traktatów i prawa UE.

Janusz był osobą bardzo życzliwą i pomocną dla innych. Sam jej doświadczyłem – pomógł mi zorganizować w uczelni wystawę poświęconą publikacjom ONZ, za co byłem i jestem mu bardzo wdzięczny. Janusz odnosił się do  każdej napotkanej osoby z szacunkiem i zarazem z sympatią. Dowodem tej Jego postawy był liczny udział w pogrzebie wykładowców krakowskich uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krakowskiej Akademii oraz Jego przyjaciół, kolegów i znajomych. Janusza nad grobem  pożegnał Rektor Krakowskiej Akademii prof. dr hab. Jerzy Malec przybliżając zgromadzonym Jego sylwetkę.

Drogi Januszu -  odszedłeś stanowczo zbyt szybko, ale pozostaniesz w naszych sercach i umysłach. Pozostawiłeś duży dorobek naukowy, z którego czerpać będą kolejne roczniki studentów. Zostawiłeś po sobie pustkę, wielki żal i smutek. Będzie  Cię brakować na korytarzach uczelni, z którą złączyłeś swe losy – Krakowskiej Akademii i w krakowskim środowisku naukowym prawników  - międzynarodowców.

Dziękuję Ci za wszelkie dobro, które mi wyświadczyłeś. Odpoczywaj w pokoju.


Autor: Marian Banach


Brak komentarzy: