środa, 15 marca 2017

ETPCz o obowiązkach blogerów - sprawa Pihl p. Szwecji

Z redakcyjnej rzetelności śpieszymy donieść, że zakresem obowiązków osób prowadzących blogi internetowe zajął się ostatnio ETPCz w sprawie Pihl p. Szwecji. Trybunał oddalił jako nieuzasadnioną skargę sformułowaną w oparciu o art. 8 Konwencji gwarantujący prawo do poszanowania życia prywatnego. Na blogu prowadzonym przez niewielką organizację non-profit zamieszczono artykuł o skarżącym sugerujący jego związki z partią nazistowską. Pod postem zamieszczony został obraźliwy, jak twierdził skarżący, komentarz, w którym anonimowy internauta twierdził, że jest on narkomanem uzależnionym od haszyszu. Po kilku dniach skarżący zwrócił się do administratorów bloga o usunięcie komentarza, co też ci uczynili, a na dodatek zamieścili przeprosiny dla skarżącego. Mimo to skarżący postanowił dochodzić, jak się okazało bezskutecznie, ochrony swoich dóbr cywilnych przed sądami szwedzkimi. 

Trybunał strasburski uznał skargę dotyczącą braku udzielenia ochrony prawnej za nieuzasadnioną, równocześnie dokonując wyważenia pomiędzy konieczną ochroną prawa do życia prywatnego, a prawem do swobody wypowiedzi gwarantowanym w art. 10 Konwencji. W tym kontekście zauważył, że: choć wypowiedź była obraźliwa nie nosiła cech mowy nienawiści i nie podżegała do przestępstw, blog prowadzony był przez niewielką organizację, a jego popularność nie była duża, komentarz został usunięty następnego dnia po zgłoszeniu skargi i "wisiał" na blogu jedynie 9 dni. Co warto podkreślić, w systemie krajowym sprawa pana Pihla była rozstrzygana w trzech instancjach z odwołaniem do orzecznictwa ETPCz.

Brak komentarzy: