wtorek, 25 kwietnia 2017

Sytuacja Libii przed MTK

Międzynarodowy Trybunał Karny upublicznił wydany w kwietniu 2013 roku nakaz aresztowania (zobacz tu) wobec  Al-Tuhamy Mohamed'a Khaled'a, którego podejrzewa się o popełnienie zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości w Libii pomiędzy 15 lutego 2011 a 24 sierpnia 2011 roku. Khaled był szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którą oskarża się o bezpodstawne przetrzymywanie osób podczas reżimu Kaddafiego włączając w to m.in. zbrodnie tortur, pobicia, złe traktowanie polegające na przemocy seksualnej, stosowaniu elektrowstrząsów, pozbawianiu jedzenia i picia osób przetrzymywanych.
Tortury, okrutne traktowanie można zakwalifikować jako zbrodnie wojenne z art. 8 Statutu MTK, jak i zbrodnie te ponieważ popełnione były na szeroką skalę i przeciwko ludności cywilnej wypełniają, zdaniem Trybunału, znamiona zbrodni przeciwko ludzkości, określonych w art. 7 Statutu.

Nakaz został upubliczniony, by po pierwsze poinformować opinię publiczną, że taki dokument został wystawiony oraz po drugie - aby uzyskać pomoc i wsparcie od społeczności międzynarodowej w schwytaniu Khaleda. 

Przypomnijmy, że nie byłyby to pierwsze libijskie sprawy przed MTK. Trybunał oceniał już dopuszczalność dwóch spraw - Saifa Al-Islama Kadafiego (zobacz na przykład tu) oraz Abdullaha Al-Senussiego (zobacz tu oraz tu).

Brak komentarzy: