sobota, 13 maja 2017

Interwencje Komisarza Praw Człowieka w sprawach przeciwko Turcji przed ETPCz


Komisarz Praw Człowieka coraz częściej korzysta ze swojej stosunkowo nowej kompetencji przysługującej mu na podstawie art. 36 Konwencji i przystępuje do postępowań przed ETPC jako strona trzecia. W ostatnim czasie przedmiotem interwencji stały się 34 sprawy skierowane przeciwko Turcji dotyczące zarzutów związanych z przeprowadzanymi od sierpnia 2015 r. w południowo-wschodniej Turcji operacjami antyterrorystycznymi. 

Celem przedłożenia obserwacji było przedstawienie informacji na temat ogólnego kontekstu operacji antyterrorystycznych przeprowadzanych w Turcji i ich wpływu na miejscową ludność, w szczególności w kontekście ochrony prawa do życia, braku skutecznych śledztw oraz problemu bezkarności, trudności związanych z pochówkiem osób, które straciły życie w trakcie operacji oraz ingerencji w działalność obrońców praw człowieka. Przedstawione przez Komisarza informacje oparte są na materiałach i doświadczeniach zdobytych w trakcie wizyt w Turcji w kwietniu i wrześniu 2016 r. oraz wynikają ze stałego monitoringu sytuacji.
Miejmy nadzieję, że informacje te wspomogą Trybunał w rozstrzyganiu złożonych do niego skarg. Pełna treść obserwacji dostępna jest tu.

Brak komentarzy: