czwartek, 22 czerwca 2017

Sprawa Gard p. Wlk. Brytanii - obowiązek podtrzymywania nieuleczalnie chorego dziecka przy życiu do czasu orzeczenia ETPC

O sprawie zarządzenia tymczasowego ETPCz w sprawie chorego na nieuleczalną chorobę genetyczną niemowlaka i walce jego rodziców o przeprowadzenie eksperymentalnej terapii w USA pisaliśmy na blogu w kontekście wydania przez Trybunał decyzji zobowiązującej władze brytyjskie do niewstrzymywania aparatury powstrzymującej go przy życiu do czasu podjęcia dalszych decyzji Trybunału (patrz post na blogu tutaj). W związku z tym, że państwo Gard wnieśli oficjalną skargę do Trybunału, jak się można domyślać zarzucającą naruszenie pozytywnych obowiązków państwa na gruncie art. 2 Konwencji, Trybunał zdecydował, że do czasu podjęcia przez niego decyzji co do meritum sprawy, funkcje życiowe dziecka mają być podtrzymywane jak dotychczas (komunikat Trybunału patrz tu). 

Równocześnie Trybunał zadecydował o tym, że sprawa będzie rozparzona w trybie nadzwyczajnym, a gdy tylko zostanie wyznaczona Izba do zajęcia się sprawą, nakreśli ona terminarz przyspieszonych działań w sprawie. 

Sprawa ta z wielu względów jest wyjątkowa i na pewno zasługuje na baczne śledzenie. Niewątpliwie Trybunał będzie się musiał zmierzyć w niej z jeszcze dalej idącymi problemami natury moralnej niż w szeroko komentowanej sprawie Lambert i inni p. Francji (na blogu pisaliśmy o niej tu).

Brak komentarzy: