wtorek, 20 lutego 2018

Sąd w Amsterdamie pyta TS UE czy brexit będzie oznaczał automatyczną utratę obywatelstwa UE przez Brytyjczyków

Holenderski sąd rozpatrując sprawę pięciu Brytyjczyków, mieszkających na stałe w Holandii (jeden z nich od 24 lat), którzy w związku z przepisami holenderskimi nie mogą uzyskać obywatelstwa tego państwa bez wcześniejszego zrzeczenia się obywatelstwa brytyjskiego, zdecydował się zawiesić postępowanie krajowe i skierować pytanie (lub pytania – nie znana jest jeszcze ich formalna treść) prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE. 

Z przekazów medialnych (zob. m.in. tutu i tu) wynika, że pytanie/pytania będą dotyczyć wykładni art. 20 TFUE, a w szczególności tego czy należy ten przepis interpretować w taki sposób, że brexit oznacza, automatyczną utratę obywatelstwa unijnego przez Brytyjczyków, czy też zachowają oni swoje prawa, a jeśli tak, to na jakich warunkach. Adwokat strony powodowej w postępowaniu krajowym sens pytania/pytań opisał bardziej obrazowo: Are you an EU citizen for life or can your citizenship be taken away from you?

The Independent cytuje fragment uzasadnienia decyzji sądu o zawieszeniu postępowania i zadaniu pytania prejudycjalnego:
It is reasonable to doubt the correctness of the interpretation of Article 20 of the Treaty on the Functioning of the European Union that the loss of the status of citizen of an EU member state also leads to loss of EU citizenship. 

Pozostaje kwestią otwartą czy TS UE udzieli odpowiedzi na tak postawione pytanie/a, czy też np. uzna spór będący przedmiotem postępowania krajowego za hipotetyczny (zob. np. sprawę 104/79 Foglia-Novello). Prawnicy reprezentujący w postępowaniu krajowym Holandię oraz miasto Amsterdam podnosili właśnie, że postępowanie krajowe jest sztuczna i pozostaje bez związku z prawem holenderskim.

Brak komentarzy: