piątek, 11 maja 2018

Rekomendacja Warszawska w sprawie odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kultury


Źródło: http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/rekomendacja-warszawska-ws.-odbudowy-i-rekonstrukcji-dziedzictwa-kultury-zostala-przyjeta-8341.php

W dniu 8 maja 2018 r. (wtorek) przyjęto na Zamku Królewskim w Warszawie Rekomendację Warszawską w sprawie odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kultury. Stanowi ona zwieńczenie międzynarodowej konferencji pt. "The Challenges of World Heritage Recovery. International Conference on Reconstruction” (zob. program), która odbyła się w Warszawie w dniach 6-8 maja. Dokument ten został wypracowany podczas obrad, w których wzięło udział około 200 ekspertów reprezentujących ponad 30 państw świata, organizacji i instytucji międzynarodowych - UNESCO, Bank Światowy, United Nations Office for Disaster Risk Reduction – oraz przedstawiciele globalnych organizacji pozarządowych - Global Alliance for Urban Crises, ICOMOS (Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków), ICCROM (Międzynarodowe Centrum Badań nad Ochroną i Konserwacją Dziedzictwa Kulturowego). Rekomendacja Warszawska zostanie zaprezentowana Komitetowi Światowego Dziedzictwa podczas 42. sesji, która odbędzie się w dniach 24.06-07.07 br. w Bahrajnie.

Rekomendacja stanowi odpowiedź na szereg wyzwań związanych z procesami odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kulturowego (zarówno materialnego, jak i niematerialnego) w związku ze zniszczeniami powstałymi na skutek konfliktów zbrojnych oraz katastrof naturalnych.

Rekomendacja odwołuje się do przykładu i doświadczeń związanych z odbudową Warszawy po II wojnie światowej. W uznaniu dla heroizmu i determinacji polskiego społeczeństwa, które odbudowało stolicę, jej historyczne centrum zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1980 r. 

Rekomendacja zawiera zbiór zasad postępowania, jakimi należy kierować się w procesie odbudowy miast, rekonstrukcji zniszczonych obiektów lub zespołów zabytkowych. Odnoszą się one przede wszystkim samego procesu odbudowy tkanki miejskiej oraz rekonstrukcji zniszczonych zabytków. Dotyczą one m.in.: 
  • uwzględnienia potrzeb lokalnej społeczności, które doświadczyły traumy utraty swojego dziedzictwa, historii i tożsamości, a także podjęcia działań, pozwalających na odzyskiwanie przez nią pamięci, tożsamości oraz umożliwienia pojednania; 
  • gromadzenia i analizowania dokumentacji z okresu przed zniszczeniem, a w trakcie odbudowy tworzenia na bieżąco dokumentacji przy wykorzystaniu najnowszych technologii; 
  • planowania długoterminowej strategii odbudowy historycznego krajobrazu miejskiego na wielu płaszczyznach. 
Organizatorami konferencji byli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa, przy współpracy z Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO, Polskim Komitetem ds. UNESCO, Polskim Komitetem Narodowym ICOMOS, Zamkiem Królewskim w Warszawie, Łazienkami Królewskimi, Muzeum Powstania Warszawskiego, Stołecznym Konserwatorem Zabytków, Domem Spotkań z Historią i Centrum Interpretacji Zabytku. 

Zob. więcej tu, tu i tu.

Brak komentarzy: