środa, 18 września 2019

MTK potwierdza, że wątpliwości prokurator były uzasadnione - sytuacja Afganistanu

W czerwcu pisaliśmy na blogu o odwołaniu Prokurator Fatou Bensoudy (tu) od decyzji Trybunału w sprawie odmowy autoryzowania postępowania wszczętego ex proprio motu w sprawie sytuacji w Afganistanie. 

Bensouda miała wątpliwości odnośnie do następujących problemów: 

1. zakresu możliwej oceny przez Izbę przygotowawczą kwestii "interesów wymiaru sprawiedliwości"  (czy pozwala na to interpretacja artykułów 15(4) and 53(1)(c) Statutu MTK); 

2. swobody Izby do dokonania takiej oceny;

3. czy art. 15 lub jakikolwiek inny istotny przepis Statutu ogranicza zakres jakiegokolwiek postępowania,  które Izba Przygotowawcza może autoryzować, do konkretnych incydentów zidentyfikowanych przez Prokuratora we wniosku na podstawie art. 15 ust. 3 oraz incydentów ściśle z nimi związanych.

Wczoraj Izba podzieliła częściowo wątpliwości Prokurator uznając, że problemy 1 oraz 2 pozwalają na odwołanie od decyzji Trybunału na podstawie art. 82 ust. 1 d Statutu, a więc stanowią kwestie, które  gdyby nie zostały rozpoznane mogłyby w istotny sposób wpłynąć na rzetelny lub sprawny przebieg postępowania lub wynik rozprawy. 

Link do  wczorajszej decyzji:
Decision on the Prosecutor and Victims’ Requests for Leave to Appeal the ‘Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the Islamic Republic of Afghanistan’.

Decyzja ta pozwala prokurator na odwołanie od decyzji Izby  w sprawie odmowy autoryzowania jej postępowania i być może proces w sprawie sytuacji Afganistanu ruszy z miejsca. O wątpliwościach dotyczących tego postępowania zobacz: tu. Ponieważ sprawa ta ma wątek polski  będziemy o niej informować na bieżąco.

Brak komentarzy: