środa, 12 czerwca 2019

Zbrodnie popełnione w Afganistanie - ciąg dalszy. Odwołanie Prokurator od decyzji Trybunału

Dwa miesiące temu pisaliśmy na blogu o decyzji MTK dotyczącej jego odmowy autoryzowania postępowania Prokurator MTK, wszczętego ex proprio motu. Postępowanie przygotowawcze miało dotyczyć zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się w Afganistanie (szeroko o decyzji tu). Ta decyzja nie usatysfakcjonowała Prokurator Fatou Benosudy i złożyła ona właśnie wniosek o przeprowadzenie postępowania odwoławczego wskazując na 3 następujące obszary, które muszą być rozpatrzone przez Izbę Odwoławczą Trybunału. 

Bensouda ma wątpliwości co do następujących kwestii:
  • zakres możliwej oceny przez Izbę przygotowawczą kwestii interesów wymiaru sprawiedliwości (interpretacji art. 15 (4) i 53 (1)c Statutu Rzymskiego);
  • swobody (i jej zakresu) Izby przygotowawczej do dokonania takiej oceny,
  • zakres upoważnienia do wszczęcia postępowania wskazuje jednocześnie, że nierozpatrzenie ich będzie miało wpływ na szybkość i rzetelność postępowań prowadzonych przez MTK. 
Odwołanie na stronie Trybunału.

Brak komentarzy: