czwartek, 30 maja 2013

G20/OECD: konsultacje dot. ochrony konsumentów usług finansowych

G20/OECD Task Force on Financial Consumer Protection opublikował nieformalny dokument konsultacyjny dotyczący efektywności wdrażania G20 High-level Principles, koncentrujący się przede wszystkim na trzech obszarach:

- sprawozdawczości i transparentności,

- odpowiedzialnych postaw podmiotów świadczących usługi finansowe i ich przedstawicieli,

- skarg konsumenckich.

Komentarze można nadsyłać do 30 maja. Na tej podstawie Task Force dokona poprawek w Raporcie, który następnie zostanie przedstawiony na szczycie ministrów finansów i prezesów banków centralnych oraz szycie przywódców państw G20 .

Draft report - zasady 4,6, 9.
pełny Draft report z maja 2014.

Brak komentarzy: