czwartek, 18 lipca 2013

Plan awaryjny dla szwajcarsko-amerykańskiej współpracy podatkowej

W związku z ostatnio licznymi działaniami na rzecz walki z uchylaniem się od opodatkowania oraz z rajami podatkowymi - cele przyjęte w ramach G20 - w kwietniu informowaliśmy (tutaj) o przyjęciu przez Radę Federalną porozumienia FATCA, zgodnie z którą Szwajcaria będzie w przyszłości zobowiązana, bez wzajemności, do przekazywania określonych informacji bankowych na temat amerykańskich podatników, którzy nie zadeklarowali faktu posiadania zagranicznych rachunków bankowych, amerykańskim służbom skarbowym stosownie do regulacji przyjmowanych przez te ostatnie. 20 czerwca stosunkiem głosów 34:3 decyzję tę zatwierdziła Rada Stanów (pozostaje jeszcze głosowanie przez Radę Narodową, Le Temps; pozytywną rekomendację w tym zakresie wydała Komisja ds. ekonomii, zwracając uwagę, że FATCA wejdzie w życie niezależnie od decyzji parlamentarzystów, Le Matin). Istotną przesłanką do przyjęcia FATCA jest groźba opodatkowania szwajcarskich banków 30% podatkiem u źródła oraz utraty wynegocjowanych ustępstw (Romandie). 

Nie oznacza to jednak, że Szwajcaria całkowicie wyrzekła się dotychczasowej polityki tajemnicy bankowej.

Ledwie dzień wcześniej, mimo pozytywnej decyzji Rady Stanów (głosami 24:15:2, Swiss Info), 19 czerwca Rada Narodowa jednoznacznie odrzuciła bowiem tzw. Lex USA (126:67), tj. roczne moratorium na zakaz przekazywania amerykańskim organom podatkowym informacji dotyczących ich obywateli unikających opodatkowania. Deputowania odrzucili ustawę, podkreślając niedopuszczalność szantażu ze strony USA, grożących, że w takim przypadku możliwe będzie wnoszenie aktów oskarżenia przeciwko szwajcarskim bankom w związku z udzielaniem pomocy uchylającym się od opodatkowania. W debacie parlamentarnej podkreślano, że pilny tryb procedowania nad projektem nie został należycie uzasadniony przez Radę Federalną, która również nie przedstawiła parlamentarzystom zakresu informacji, które banki fakultatywnie przystępujące do takiej współpracy miałyby przekazywać Stanom Zjednoczonym (Tribune de Genève).

Zarazem członkowie izby niższej parlamentu wezwali rząd do przedstawienia "Planu B" w ramach obowiązujących ram prawnych (France 24), mimo rządowych zapewnień, że takiego nie przygotowano (Bloomberg). Minister finansów, Eveline Widmer-Schlumpf, podkreślała, że nie rozumie rozbieżnych wyników w głosowaniach, zważywszy na zbliżony charakter obowiązków na podstawie obu porozumień oraz możliwego skutku retroaktywnego samej FATCA. Zaniepokojenie ryzykiem postępowań karnych wyrazili przedstawiciele szwajcarskich banków.

Ostatecznie 3 lipca rząd szwajcarski przestawił plan awaryjny, zgodnie z którym szwajcarskie banki chcące współpracować z amerykańskim IRS będą każdorazowo musiały występować o zgodę rządową (Le Monde). Celem uzyskania poparcia dla planu B objął on również dodatkowe obostrzenia w zakresie transferu danych. Według Wall Street Journal szwajcarskie banki już zaczęły się zgłaszać do przekazywania wymaganych przez USA informacji, co zresztą miały czynić także wcześniej w przypadku postępowań prowadzonych przez Departament Sprawiedliwości.

Brak komentarzy: