sobota, 27 lipca 2013

Unia Europejska zakończyła negocjacje w sprawie utworzenia strefu wolnego handlu z Armenią

Zaledwie kilka dni temu donosiliśmy o zakończeniu negocjacji z Gruzją, a tymczasem 24 lipca została parafowana analogiczna umowa z Armenią - w sprawie utworzenia strefy wolnego handlu. Podobnie jak w przypadku Gruzji jest to tzw. Deep and Comprehensive Free Trade Agreement, które również ma stanowić docelowo część umowy stowarzyszeniowej z Armenią. Jeszcze niedawno zakończenie negocjacji z Armenią planowane było na wrzesień.

Umowa ta jest jedną z trzech wynegocjowanych ostatnio z państwami należącymi do Partnerstwa Wschodniego. Poza wynegocjowaną kilka dni temu umową z Gruzją, w czerwcu parafowano także umowę o utworzeniu strefy wolnego handlu z Mołdawią. Takie przyspieszenie ma zapewne związek z planowanym na listopad szczytem partnerstwa wschodnie w Wilnie, gdzie umowy te miałyby zostać podpisane. 

Umowa z Armenią według szacunków powinna spowodować wzrost eksportu Armenii nawet o ponad 15% i ponad 8% wzrost importu. Armenia może ponadto zyskać na strefie wolnego handlu nawet 146 mln euro rocznie.  Wzrost ten spowoduje przede wszystkim zniesienie barier pozataryfowych w handlu, Armenia już obecnie korzysta bowiem z obniżonych ceł na podstawie zgeneralizowanego systemowi preferencji plus (dodatkowe preferencje w ramach instrumentu wspierania zrównoważonego rozwoju i good governance).

Brak komentarzy: