poniedziałek, 19 sierpnia 2013

Rada Bezpieczeństwa NZ za kompleksowym, regionalnym podejściem do problemu piractwa w zatoce gwinejskiej

14 sierpnia Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych wezwała do podjęcia kompleksowych działań regionalnych w obszarze zatoki gwinejskiej. Jak zauważyła Rada Bezpieczeństwa, w pierwszej połowie 2013 roku poziom przemocy wliczając w to akty piractwa i zbrojnych rabunków na wodach zatoki gwinejskiej wzrósł do poziomu istotnie zagrażającego nawigacji w tym rejonie. Konsekwencją jest zagrożenie zarówno dla lokalnej gospodarki morskiej, jak i dla międzynarodowych szlaków żeglugowych, które tamtędy przebiegają. 

Rada przypomniała, że Konwencja z Montego Bay (1982) ustanowiła prawne ramy regulujące działania na morzu i penalizujące piractwo. Rada wezwała państwa regionu do wprowadzenia odpowiednich regulacji prawa krajowego mających na celu efektywną walkę z piractwem, a także podjęcie działań nakierowanych na bardziej efektywne egzekwowanie prawa w tym zakresie. Rada Bezpieczeństwa podkreśliła wagę działań podejmowanych przez państwa regionu, między innymi stworzenia Kodeksu Postępowania w sprawie walki z piratami w Afryce Zachodniej i Centralnej (o którym informowaliśmy tutaj), zachęcając do dalszych działań w tym zakresie. Więcej informacji tutaj.

Brak komentarzy: