środa, 9 października 2013

Europejska strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju mieszkalnictwa i zarzadzania przestrzennego

Ministrowie i szefowie urzędów odpowiedzialnych za kwestie mieszkalnictwa, planowania przestrzennego i rozwoju obszarów miejskich z 55 państw spotkali się w 8 października w ramach Komitetu ds. mieszkalnictwa i zagospodarowania przestrzennego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (EKG ONZ). Podczas spotkania został przyjęty dokument pt. Strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju mieszkalnictwa i zarządzania przestrzennego w regionie EKG w okresie 2014-2020. W dokumencie tym położono nacisk na takie kwestie jak efektywne zużycie przestrzeni, przygotowanie do ekstremalnych zjawisk pogodowych, uwzględnianie całego cyklu życia przy projektowaniu przestrzennym. Dokument podzielono na kilka części: zrównoważony rozwój mieszkalnictwa i rynek nieruchomości; zrównoważony rozwój obszarów miejskich, zrównoważone zarządzanie i administrowanie ziemią. W każdym z tych obszarów strategia definiuje cele służące rozwojowi ekonomicznemu, rozwojowi społecznemu oraz ochronie środowiska.  Dokument jest niewiążący.

Brak komentarzy: