środa, 25 grudnia 2013

Obywatelstwo UE na sprzedaż

Z końcem miesiąca wchodzi w życie ustawa, mocą której osoby chcące nabyć obywatelstwo UE będą to mogły uczynić za 650 tyś. euro w drodze zakupu obywatelstwa Malty. W przeciwieństwie jednak do stosujących podobne rozwiązanie Cypru, Grecji, Hiszpanii, Portugalii czy Wielkiej Brytanii uzyskanie obywatelstwa nie będzie obwarowane dodatkowymi warunkami np. minimalnego okresu zamieszkania, czy realizacji określonych inwestycji (Il Sole 24 Ore, Malta, da fine dicembre basterà pagare 650mila euro per avere la cittadinanza. Salgono i timori Ue sui nuovi passaporti). Co więcej, w przeciwieństwie do tych państw uprawnienie nabywane na Malcie nie będzie ograniczone czasowo. Zgodnie z założeniami projektu legislacyjnego, zatwierdzonego przez parlament w ubiegłym miesiącu, ma to przynieść do budżetu 30 mln euro rocznie (tj. 45 beneficjentów programu).

Odpowiadając na głosy krytyczne w stosunku do projektu - nie tylko w ramach UE, bo maltański paszport umożliwia podroż bez wizy do USA i 160 innych państw - tamtejsza administracja zapewniła, że procedura będzie obejmować szczegółową kontrolę kandydatów, co ma uniemożliwić nabycie obywatelstwa unijnego przez przypadkowe osoby.

Niezależnie jednak od krytyki krajowej i unijnej, kryteria przyznawania obywatelstwa pozostają sprawą wewnętrzną państw członkowskich i Komisja Europejska ma w tym zakresie nader ograniczoną możliwość oddziaływania.

Brak komentarzy: