sobota, 29 marca 2014

Kuba otwiera się na inwestycje zagraniczne

Kubański parlament przyjął dziś ustawę otwierającą, pod pewnymi warunkami, dostęp do rynku krajowego dla inwestorów zagranicznych (Corriere della Sera, Svolta a Cuba: l’Avana dice sì ai capitali stranieri). Zagraniczny kapitał zostanie dopuszczony do wszystkich sektorów za wyjątkiem ochrony zdrowia i edukacji (CNBC, Cuba to allow wholly owned foreign companies). Rząd ma także zapewnić bezpieczeństwo inwestycji przed wywłaszczeniem, a także zniesione zostanie ograniczenie formy prawnej inwestycji do spółek mieszanych (w praktyce z przynajmniej 51%. udziałem Skarbu Państwa). Stawki podatkowe w stosunku do niektórych BIZ mają zostać obniżone z 30 do 15%, a większość inwestorów ma zostać zwolniona z obowiązku podatkowego przez okres 8 lat. Zapewnione ma zostać wreszcie prawo transferu zysków.

Źródło: http://latinopoliticsblog.com/wp-content/uploads/2011/02/cuba-libre.jpg


Rząd podkreślił, że częściowa liberalizacja ma przełożyć się na pozyskanie technologii produkcyjnych, co powinno pozwolić na stworzenie gałęzi gospodarki nastawionych na eksport.

Amerykanie, którzy do czasu zniesienia systemu sankcji gospodarczych w relacjach z Kubą nie będą w stanie skorzystać z tej możliwości (prawnomiędzynarodowa analiza systemu sankcji gospodarczych m.in. wobec Kuby) pozostają sceptyczni wobec ostatnich wydarzeń, przypominając że w 1995 r. formalnie zezwolono już na wejście spółek w całości kontrolowanych przez kapitał obcy, co jednak nigdy nie zostało zrealizowane. Co więcej, władze lokalne nadal będą decydować m.in. o kwestiach zatrudnienia (USA, Skepticism as Cuba OKs law to lure foreign investors). 

Obecnie na Kubie działa ok. 200 spółek joint-venture, wobec 400 funkcjonujących tam jeszcze 12 lat temu (FT, Cuba cuts taxes for foreign investors).

Ostatnia zmiana porównywana jest przez znaczną część komentatorów do kontrolowanej liberalizacji prowadzanej przez Chiny, w tym utworzenia kilka miesięcy temu specjalnych stref gospodarczych (zobacz nasz post nt. liberalizacji dostępu do chińskiego rynku bankowego)

Ustawa wejdzie w życie za 90 dni.

Brak komentarzy: