poniedziałek, 24 marca 2014

Więcej wyroków ETPCz dostępnych po polsku

W gmachu MSZ podpisane zostało dziś porozumienie pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Sprawiedliwości, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie tłumaczenia wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Chodzi o ważne wyroki Trybunału, które zapadają w sprawach przeciwko innym państwom. Wyroki te będą wybierane wspólnie przez partnerów porozumienia, a następnie już przetłumaczone zamieszczane w bazach orzeczniczych TK, NSA a także na stronie internetowej MS, gdzie dotychczas umieszczane były zasadniczo jedynie tłumaczenia najważniejszych wyroków zapadłych przeciwko Polsce. Co ważne, przetłumaczone na język polski wyroki będą także zamieszczane w bazie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - Hudoc. Już teraz, dzięki zaangażowaniu MSZ i MS, można tam znaleźć tłumaczenia wielu wyroków w sprawach polskich.
Zinstytucjonalizowanie tłumaczenia najważniejszych wyroków ETPCz jest bardzo ważną inicjatywą i z pewnością przyczyni się do upowszechnienia orzecznictwa Trybunału w Polsce. Trzeba zauważyć, że w ostatnich latach rozmaite instytucje publiczne, a w szczególności MS i MSZ oraz TK, NSA i SN angażują się coraz intensywniej w popularyzację dorobku orzeczniczego Trybunału, czy to poprzez publikowanie analiz i standardów prawnoczłowieczych, czy przez tłumaczenia orzeczeń, a także proponowanie oferty szkoleń dla szerokiego grona odbiorców (włączając w to urzędników). Trend warty kontynuacji!  

Brak komentarzy: