sobota, 24 maja 2014

Rzecznik Generalny przeciwko turystyce socjalnej

Zdaniem Rzecznika Generalnego Melchiora Watheleta w sprawie Dano C-333/13  w braku rzeczywistego związku między państwem członkowskim a obywatelem innego państwa dopuszczalna jest odmowa specjalnych, nieskładkowych świadczeń socjalnych dla "potrzebujących pomocy osób szukających pracy". Tym samym Niemcy mogą odmówić takich świadczeń osobom przebywającym na ich terytorium wyłącznie w celu korzystania z pomocy społecznej lub poszukiwania pracy. Ma to zapobiec "nieracjonalnemu obciążeniu krajowego systemu pomocy społecznej".

Z pytaniem do Trybunału zwrócił się Sozialgericht Leipzig (sąd ds. socjalnych w Lipsku) w związku ze sporem między obywatelką Rumunii Elisabetą Dano i jej małoletnim synem a Jobcenter Leipzig, które odmówiło przyznania obojgu świadczeń z zakresu podstawowego zabezpieczenia, które stanowiłyby uzupełnienie do pobieranego już świadczenia na dziecko (Kindergeld) oraz zaliczki z tytułu zasiłku alimentacyjnego. Jak zaznaczył w swojej Opinii Rzecznik Generalny, p. Dano nie posiada wyuczonego zawodu, nie pracowała dotąd w Niemczech ani w Rumunii, a wreszcie brak było podstaw do stwierdzenia, że była faktycznie zainteresowana znalezieniem pracy. 

Publikacja Opinii zbiegła się w czasie w kampanią poprzedzającą wybory do Parlamentu Europejskiego, w trakcie której m.in. były Prezydent Francji Nicolas Sarkozy wezwał do powołania "Schengen II", które uniemożliwiłoby turystykę socjalną (EU Observer, Sarkozy wants to scrap EU border-free agreement). W samych Niemczech trwają prace nad podniesieniem wymogów korzystania z pomocy publicznej (EU Observer, EU court: Countries are entitled to reject benefit claims).

Brak komentarzy: