piątek, 23 maja 2014

Simba skazany na karę 12 lat pozbawienia wolności

W marcu pisaliśmy o wyroku MTK (tu), w którym uznano, że Germain Katanga jest winny współudziału w popełnieniu zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych polegających na atakach na ludność cywilną. Uwolniono go natomiast od zarzutów dotyczących zgwałceń i seksualnego niewolnictwa oraz angażowania dzieci w wieku poniżej 15 lat do udziału w walkach zbrojnych (par. 1692-1696).

Dziś MTK uznał, że Katanga zostanie skazany na kary 12 i 10 lat pozbawienia wolności odsiadywanych łącznie jako kara 12 lat pozbawienia wolności.

Biorąc pod uwagę czas już spędzony w areszcie przez Katangę, większość sędziów uznała, że można ten czas odliczyć od ogólnej kary 12 lat pozbawienia wolności. Pozostanie zatem jeszcze 5 lat w więzieniu.

Do wyroku (tu) dołączono opinię odrębną sędzi Van der Wyngaert (tu). Sędzia już w momencie ogłaszania wyroku krytykowała m.in. trwające zbyt długo postępowanie przeciwko Katandze.

Brak komentarzy: