niedziela, 21 czerwca 2015

Unia afrykańskia stawia pierwszy krok ku Kontynentalnej strefie wolnego handlu

W dniach 7-15 czerwca w Johannesburgu odbył się 25. szczyt głów państw i rządów Unii Afrykańskiej (strona szczytu tutaj). Wśród wielu podjętych tematów szczególnie interesująca wydaje się decyzja Zgromadzenia UA o podjęciu negocjacji ws. utworzenia Kontynentalnej strefy wolnego handlu (Continental Free Trade Area, CFTA). 

Inspiracją w pracach nad powołaniem CFTA ma być m.in. ECOWAS, czyli zachodnioafrykańska strefa wolnego handlu, obejmująca 15 państwa, w ramach której obowiązują swobody przepływu dóbr i osób (AU, The African Union Assembly launches the Continental Free Trade Area (CFTA) negotiations; zob. również nasze posty nt. podjętych interesujących inicjatyw ECOWAS w ostatnich dwóch latach). Wybrany w lutym b.r. (zob. nasz post tutaj), kontrowersyjny Przewodniczący UA Robert Mugabe wskazał także, 10 czerwca rozpoczęto negocjacje trójstronne COMES-EAC-SADC.

Gdyby wszystko poszło wedle deklaracji, negocjacje CFTA miałyby się zakończyć w 2017 roku. Wśród najpoważniejszych wyzwań dla współpracy wskazano braki w infrastrukturze, które w połączeniu ze stawkami celnymi powodują, że relatywnie taniej jest eksportować towary do Chin niż innych państw kontynentu (FT, Africa sets deadline for free-trade area as regional blocs come together). Pomijając jednak deklaracje kolejnych głów państw, ubolewających nad trudnościami w handlu na kontynencie i nad faktem eksportu surowców nieprzetworzonych do państw trzecich zamiast samodzielnego tworzenia wartości dodanej, brak informacji nt. konkretnych założeń projektu.

Brak komentarzy: